Združenie Exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku

23.02.2019 01:16

Odchovanci saleziánskych diel, sympatizanti a priatelia dona Bosca.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36070378
Sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava
Bankové spojenie: SK1811000000002626084575
Adresa webovej stránky: www.exallievi.sk
Kontakt: sekretar@exallievi.sk
Oblasť pôsobenia: iné

Aktivity a projekty:

Vzdelávacie
Sociálne
Sieťovacie
Duchovné
Rodinné a spoločenské

Na čo šli 2 % z dane v roku 2018:

Vzdelávacie a sociálne projekty, projekty pre rodiny a deti.

Prečo dať daň práve nám:

Tvoríme hodnoty pre lepšiu spoločnosť.

Chceme byť čestnými občanmi a dobrými kresťanmi. Ako členovia združenia exallievov využívame svoju laickú profesionalitu, odbornosť, vedomosti a schopnosti na pomoc svojim členom, saleziánskej rodine i celej spoločnosti. Uvedomujeme si, že sme veľa dostali a chceme aj dávať. Spoločne sa snažíme tvoriť hodnoty pre našich členov aj celú spoločnosť.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku