Združenie kresťanských seniorov Slovenska

17.03.2019 23:51

ZKS je 2 najväčšou celoštátnou organizáciou seniorov. Snaží o zmysluplné prežitie života seniorov, ich vzdelávanie, kultúru, dôstojné začlenenie do spoločnosti.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31745741
Sídlo: Bajkalska 25, 82101 Bratislava
Bankové spojenie: SK30 3100 000­0 0040 0097 2­801
Adresa webovej stránky: www.seniorizks.sk
Kontakt: mikloskojozef@gmail.com, 02 44970689
Oblasť pôsobenia: iné

Aktivity a projekty:

ZKS združuje 4500 členov v 80 kluboch, ktoré sú základnou organizačnou jednotkou. Sú zriadené vo všetkých 8 VÚC, v ktorých máme Územné centrum na koordináciu klubov. V roku 2019 sme oslávili 24 rokov našej činnosti. Sme aktívni členovia Európskej únie seniorov (ESU), v ktorej je 38 seniorskych organizácií z 27 státov EÚ. V 11/2019 pripravujeme medzinárodnú konferenciu ESU na Slovensku. Organizujeme množstvo vzdelácacích, kultúrnych, spoločenských a športových akcií pre seniorov. Máme zastúpenie v Rade vlády pre seniorov. Svojou činnosťou podporujeme, aby sa naši členovia čo najviac zapájali do diania najmä v mieste svojho bydliska, zaujímali sa o okolie a žili plným spoločenským a duchovným životom.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2018:

Použili sme ich na podporu vzdelávacej, kultúrnej, osvetovej, športovej, turistickej a seminárnej činnosti. Z prostriedkov sa nič nepoužilo na réžiu. Funkcionári a členovia ZKS sú dobrovoľníci, bez odmien.

Prečo dať daň práve nám:

Na Slovensku sú iba dve celoštátne organizácie, ktoré pracujú vo všetkých okresoch v prospech seniorov, patríme medzi ne. V našej činnosti nám ide nielen o pomoc pri materiálnom zabezpečení života seniorov ale najmä o ich duchovné a kultúrne povznesenie. Obzvlášť sa venujeme negatívnemu dopadu finančnej a demografickej krízy na život seniorov. Našu činnosť medializujeme, pričom zdôrazňujeme, že seniori sú dôležitou a nezastupiteľnou súčasťou našej spoločnosti.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
39,99
Sweet ružové pivónie s kamilkami

Sweet ružové pivónie s kamilkami

59,99
Grande ružové ruže

Grande ružové ruže

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk