20,114 poslanciPS/SPOLU
15,723 poslanciSmer
12,072 poslanciĽSNS
9,692 poslanciKDH
9,622 poslanciSaS
5,251 poslanecOĽaNO
4,960 poslancovSMK
4,090 poslancovSNS

Ľudová hudba Bystrianka

24.03.2019 00:31

Naša ľudová hudba, tanečná, spevácka a detská skupina Bystrianka uchováva a šíri nehmotné kultúrne dedičstvo v podobe tradičnej slovenskej piesne, tanca a ľudovej hudby.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42085829
Sídlo: Sládkovičova 34/11 059 21 Svit
Bankové spojenie: SK56090000000­00493801745
Adresa webovej stránky: www.bystrianka.sk
Kontakt: +421911131881, lh@bystrianka.sk
Oblasť pôsobenia: kultúra

Aktivity a projekty:

Venujeme sa jednotlivým obyčajom tradičnej kultúry, okrem šírenia a uchovávania kultúrneho dedičstva sa venujeme aj oprave a rekonštrukcii starých, nepoužívaných krojových súčiastok. V predchádzajúcom roku sme účinkovali a reprezentovali na množstve kultúrnych podujatí.

Zúčastnili sme sa aj celoštátnej postupovej súťaže Vidiečanova Habovka, kde sme skončili v zlatom pásme. Spoluúčinkovali sme v semifinále Zem spieva. S FSk Važec sme digitalizovali pre Múzeum v Banskej Bystrici 10 videonahrávok tradičnej tanečnej kultúry z obce Važec. Pre RTVS sme nahrali videoklip pre súťažnú reláciu Kapura. Pre TV Senzi Barrandov a TV Folklorika sme nahrali 8 videoklipov.

Naše aktivity sú zamerané na spoluprácu a motiváciu detí, ktoré úspešne participujú na našich spoločných programoch. Každoročne absolvujeme cez 200 vystúpení, zapájame medzi seba mladých ľudí, ktorým odovzdávame cenné skúsenosti. Realizujeme celovečerné programy, Vynášanie Moreny, fašiangové zábavy a pochovávanie basy, prednášky o tradičnej kultúre, svadobné odobierky a čepčenia a množstvo iných aktivít.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2018:

Dve percentá z Vašich daní išli na obnovu krojových súčiastok pre nových členov. Stali sme sa plne funkčným združením s tanečnou, speváckou a detskou skupinou. Spoločne sme pripravili a naštudovali folklórne programy k jednotlivým obyčajovým príležitostiam kalendárneho a rodinného cyklu lokálneho charakteru. Ak nám zachováte Vašu priazeň, konečne budeme môcť vydať ďalšie CD.

Prečo dať daň práve nám:

Naše aktivity smerujú k uchovávaniu nehmotného kultúrneho dedičstva, snažíme sa oživiť zanikajúce folklórne archaické obyčaje v rámci kalendárnych a rodinných cyklov, viažuce sa k jednotlivým folklórnych príležitostiam. Snažíme sa o autentickú prezentáciu jednotlivých zložiek folklóru so zachovaním pôvodného prejavu a charakteru interpretovaného regiónu. V súčasnosti je stále narastajúci trend komercie aj v tejto zložke tradičnej kultúry a práve my sa snažíme o to, aby sme zachovali niečo z tradičnej kultúry aj pre nasledujúce generácie.

Už niekoľko rokov odkladáme nahrávanie ďalšieho CD z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Okrem týchto aktivít potrebujeme doplniť krojové súčiastky pre nových členov OZ na dôstojnú reprezentáciu na festivaloch, súťažiach a rôznych kultúrnych podujatiach.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
23,99
Sweet ružové pivónie a irisy

Sweet ružové pivónie a irisy

29,99
Sweet červené ruže s gypsophilou

Sweet červené ruže s gypsophilou

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk