Liga proti reumatizmu na Slovensku

11.03.2021 00:05

Liga proti reumatizmu na Slovensku je obč. združ. pre reumatikov a tých, ktorí im chcú, môžu a vedia pomôcť. Podporuje spoluprácu medzi odborníkmi a pacientmi.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31822142
Sídlo: Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany
Bankové spojenie: SK4902000000000062336212
Adresa webovej stránky: http://www.mojareuma.sk
Kontakt: liga@mojareuma.sk 0917790264
Oblasť pôsobenia: zdravie

Aktivity a projekty:

Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR) je občianske združenie pôsobiace v rámci Slovenskej republiky združujúce reumatikov s ostatnými, ktorí im chcú, môžu a vedia pomôcť. Je prirodzenou platformou spolupráce medzi odborníkmi v reumatológii a pacientmi.

Vznikla v roku 1990 z iniciatívy skupiny pacientov a zamestnancov vtedajšieho Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch (momentálne Národný ústav reumatických chorôb, NÚRCH).

Po 30 rokoch existencie sa jej aktivity rozšírili na územie celej Slovenskej republiky a aktuálne pôsobí v centrále v Piešťanoch a 20 organizačných jednotkách, z toho v 15 miestnych pobočkách a 5 kluboch. Aj vďaka tomu dokáže poskytnúť pomoc reumatikom v blízkosti ich bydliska. K Lige proti reumatizmu na Slovensku patrí aj 5 špecializovaných klubov:

 • Klub Kĺbik pre deti, ich rodičov a mladých reumatikov,
 • Klub Motýlik pre pacientov s lupusom,
 • Klub Čiernych Kostí pre pacientov s alkaptonúriou,
 • Klub Bechterevikov pre pacientov s ankylozujúcou spondylitídou,
 • Klub Psoriatickej Artritídy.

Hlavnými aktivitami občianskeho združenia LPRe SR sú:

 • poradenská činnosť vo veciach zdravotných a sociálnych,
 • informovanie verejnosti o problematike reumatických chorôb,
 • aktivity vedúce k zlepšeniu zdravotnej a sociálnej starostlivosti o reumatikov,
 • sústavné vzdelávanie v reumatológii,
 • rozširovanie kontaktov s národnými Ligami a podobnými inštitúciami na celom svete,
 • organizovanie rekondičných pobytov, kurzov so zdravotnou a sociálnou tematikou, spoločenských a kultúrnych podujatí pre svojich členov,
 • publikačná činnosti, v rámci ktorej vychádza dvakrát do roka Informačný bulletin, brožúry poskytujúce praktickú orientáciu pri liečbe a prevencii jednotlivých reumatických chorôb.

LPRe SR sa vo svojej prospešnej činnosti orientuje na svojich členov, so zameraním na ich vzdelávanie, združovanie, organizovanie, pomáhanie, radenie, informovanie, spájanie a angažovanie. Dôležitým posolstvom organizácie je, že pacienti s reumatickými chorobami nie sú so svojim zdravotným problémom sami.

Víziou LPRe SR je to, aby každý pacient s reumatickým reumatickou chorobou mohol viesť kvalitný život v čo najlepšom zdraví a necítil sa s reumou sám.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2020:

vzdelávanie pacientov:
Zorganizovali sme sériu online vysielaní a webinárov o reumatických chorobách, ich liečbe a psychologickej podpore pacientov v koronapandémii.

publikačná činnosť:
Tradične zvláštnu pozornosť venujeme pôvodnej publikačnej činnosti, lebo k 13 knižkám, ktoré sme doteraz vydali, sme v roku 2020 pridať ďalšie tri nové publikácie. Práve v tomto pandemickom období, kedy sú zakázané alebo obmedzené stretnutia, knižky nás zastúpia všade tam, kde nemôžeme byť osobne. V júni a decembri sme vydali dva Informačné bulletiny LPRe SR.

poradenská činnosť:
Podporili sme základné sociálne poradenstvo v rámci poradne Centra sociálno-psychologickej podpory pre pacientov s reumatickými chorobami cez online poradňu mailovou a telefonickou komunikáciou.

Uhradili sme členské príspevky v spriatelených organizáciách v SR aj v zahraničí, kde je LPRe SR riadnym členom.

Prečo dať daň práve nám:

Liga proti reumatizmu pomáha pacientom trpiacim na reumatické choroby a pomáha im zlepšiť kvalitu života.

 • vytvárame a podporujeme miestne pobočky a kluby LPRe SR, kde pacient nájde pomoc a poradenstvo v zdravotnej a sociálnej oblasti, zvlášť s podporou pohybových aktivít ako nordic walking, skupinové zdravotné cvičenia, rehabilitácie a plávanie v bazénoch, jogovú terapiu pre RO,
 • realizujeme edukácie pacientov, ich príbuzných a spoločnosti o charaktere ochorení, potrebách pacienta, úprave domáceho prostredia a životného štýlu a vhodnej fyzickej aktivite,
 • vyvíjame aktivity na národnej úrovni na sprístupnenie kvalitnej, dostupnej a modernej zdravotnej starostlivosti pre všetkých reumatikov v rozumnom čase a modernom spôsobe.

Reumatické ochorenie mení život pacienta, preto si uvedomujeme túžbu a potrebu každého jedného reumatika, viesť život, čo najviac porovnateľný s jednotlivcami bez chronického ochorenia. Dôvera našich členov nás posúva ďalej k hľadaniu nových možností a spôsobov, ako doviesť reumatikov k bezpečnému, efektívnemu a inovatívnemu zvládaniu svojho ochorenia.

Vytvárame komunitu pacientov, aby nikto so svojím reumatickým ochorením nebol sám. Uvedomujeme si silu našich partnerstiev s podporujúcimi spoločnosťami a dobrovoľníkmi, ako aj tímovej práce našich členov, vďaka ktorej už viac ako 30 rokov konzistentne pomáhame jeden druhému a robíme život reumatikov o čosi krajším.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

debata
Viac na túto tému: #2% dane