Autistické centrum Andreas

Autistické centrum Andreas predstavuje komplexný prístup k riešeniu problematiky porúch autistického spektra s dôrazom na rodinu s autistickým členom.

08.02.2023 02:34
debata
Autistické centrum Andreas n.o.

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 31821677
Sídlo: Galandova 7, 811 06 Bratislava
Bankové spojenie: SK7783300000002001965508
Adresa webovej stránky: https://andreas.sk/
Kontakt: andreas@andreas.sk; +421 905 746 280
Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

Hlavným poslaním centra Andreas je poskytovať takú mieru podpory, ktorá ľuďom s poruchou autistického spektra umožní maximálne možný individuálny rozvoj v kontexte reálnych podmienok života.

Centrum Andreas poskytuje deťom a mladým ľuďom s PAS komplexnú diagnostiku, individuálne terapie, špecializované poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ranú starostlivosť, rôzne doplnkové terapie (muzikoterapia, terapia senzorickej integrácie, canisterapia, arteterapia, fyzioterapia…) a voľnočasové aktivity (tábory, podporné služby pre rodičov…).

Centrum realizuje taktiež rôzne vzdelávania pre odborníkov, odbornú verejnosť ako aj pre rodinných príslušníkov. Podporujeme vzájomnú spoluprácu medzi rodičmi a odborníkmi/pe­dagógmi predškolských a školských inštitúcií, v ktorých sú deti s autizmom umiestnené.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2022:

Získané dve percentá z dane sme použili na workshopy, online poradenstvo a webináre, 5 týždenných letných táborov, terapie pre deti s autizmom z Ukrajiny, podporné skupiny pre mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom, podporné odľahčovacie služby a skupinové terapie pre rodičov. Počas pandemickej situácie zo začiatku roka sme bez prestávky pokračovali v poskytovaní všetkých služieb.

Naviac sme hneď od marca 2022 zamestnali dve terapeutky z Ukrajiny, ktoré do polovice júla každý deň zadarmo poskytovali terapie pre utekajúce deti z Ukrajiny. Od septembra poskytujeme služby deťom z Ukrajiny vďaka ABA terapeutke z Kyjeva za znížený poplatok.

Prečo dať daň práve nám:

Autizmus sa prejavuje výrazným zaostávaním v sociálnych a komunikačných zručnostiach. Táto vrodená vývinová porucha sa liečiť nedá, ale systematickou prácou sa dá výrazne zmierniť. Snažíme sa, aby ľudia s PAS a ich rodiny žili spokojnejší život, trénujeme komunikačné a sociálne zručnosti, znižujeme výskyt problematického správania a spolupracujeme pri výchovno-vzdelávacom procese. Našim cieľom je zvýšiť zručnosti ľudí s autizmom tak, aby sa dokázali integrovať do spoločnosti a v rámci svojho postihnutia mohli viesť nezávislý život čo v najvyššej možnej miere.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #2% dane
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy