Hatina odchádza zo Slovnaftu

09.02.2005 10:31

Po 35 rokoch v Slovnafte odchádza zo spoločnosti Slavomír Hatina, ktorý v posledných 11 rokoch bol šéfom predstavenstva podniku. Prostredníctvom spoločnosti Slovintegra získal spolu s ďalšími manažérmi Slovnaftu postupne kontrolu nad Slovnaftom. Slovintegra neskôr našla pre Slovnaft strategického partnera - maďarskú spoločnosť MOL.

Slavomír Hatina skončil svoje pôsobenie v Slovnafte od utorka 8. februára. „Po dôkladnom zvážení odchádzam z prosperujúcej spoločnosti, pričom ma uspokojuje presvedčenie, že má pred sebou sľubné perspektívy,“ uviedol Hatina. V najbližších rokoch sa chce venovať najmä rozvoju aktivít akciovej spoločnosti Slovintegra, ktorá sa v poslednom období transformovala na investično-finančnú spoločnosť. Svoje rozhodnutie Hatina oznámil v Budapešti vedeniu spoločnosti MOL. Bližšie sa k dôvodom nevyjadril.

Privatizácia Slovnaftu

Po páde socializmu, v prvej vlne kupónovej privatizácie, sa štátny podnik Slovnaft v roku 1992 transformoval na akciovú spoločnosť. K 1. máju 1992 došlo k prevodu všetkých aktív a pasív z vlastníctva štátneho podniku na akciovú spoločnosť, ktorá zároveň získala približne tretinu distribučnej siete motorových palív bývalého štátneho podniku Benzinol. Po voľbách v roku 1994, keď začala svoje funkčné obdobie tretia vláda Vladimíra Mečiara, sa uskutočnila dominantná časť privatizácie akciovej spoločnosti, ktorej majoritným vlastníkom bol dovtedy štát.

1996: Balík akcií Slovnaftu získala Slovintegra

Prvý významný balík akcií Slovnatu získala v roku 1996 akciová spoločnosť Slovinterga. Rok predtým ju založil vtedajší manažment Slovnaftu. V predstavenstve Slovintegry od začiatku figuroval Slavomír Hatina, ktorý bol od roku 1997 jeho predsedom. O rok neskôr získala Slovintegra ďalších 15 % akcií. Onedlho predala spoločnosť Slovintegra 2,5 % akcií, no aj tak ďalej vlastnila 51 % akcií celej spoločnosti Slovnaft.

1999: Slovintegra si vysporiadala  vzťahy so štátom

Od roku 1998 Slovnaft už mal holdingovú štruktúru. Po voľbách v roku 1998, keď nastúpila prvá vláda Mikuláša Dzurindu, v zmysle dohody vrátila v roku 1999 Slovintegra na účet Fondu národného majetku  10 % akcií Slovnaftu. Súviselo to s nevyjasneným stavom vecí počas privatizácie v rokoch 1996 – 1997. Ich nominálna hodnota bola približne 1,6 miliardy Sk. Týmto krokom, ako zdôraznil vtedajší prezident spoločnosti Slavomír Hatina, mali byť definitívne usporiadané vlastnícke vzťahy a navyše, významne to malo pomôcť spoločnosti, ktorá vypísala medzinárodný tender na vstup strategického investora do Slovnaftu. Slovintegra ako majoritný akcionár Slovnaftu v rámci snáh o nápravu privatizácie tejto spoločnosti po rozhovoroch s FNM sa rozhodla vrátiť 10 % akcií Slovnaftu fondu. Podmienila to vykonaním príslušných legislatívnych zmien, ktoré by dohodnuté vrátenie akcií umožnili. V tejto súvislosti Slovintegra vyslovila požiadavku, aby po vrátení akcií vláda deklarovala splnenie všetkých záväzkov Slovintegry voči FNM a štátu, čo znamenalo, aby sa privatizácia Slovnaftu v prospech Slovintegry považovala za uzatvorenú.

2000: Do Slovnaftu vstúpil MOL

Onedlho si najväčší petrochemický kombinát Slovnaft Bratislava na základe tendra vybral za strategického partnera MOL Rt. Budapešť, s ktorým 31. marca 2000 podpísal zmluvu o vstupe MOL do akciovej spoločnosti Slovnaft. V roku 2000 bolo 60 % akcií maďarskej spoločnosti MOL v zahraničných rukách. Najväčším akcionárom bola ku koncu roka 1999 štátna privatizačná agentúra ÁPV Rt. so štvrtinovým podielom a zlatou akciou. Ďalším akcionárom s 28,2 % akcií bola Bank of New York. Táto americká banka bola organizátorom predaja globálnych depozitných certifikátov, ktoré dočasne nahrádzali akcie MOL. Bola depozitárom akcií MOL pre ďalších vlastníkov rovnako ako bola depozitárom v prípade akcií Slovnaftu. Bank of New York mala na účte tiež viac ako 10 % akcií Slovnaftu, ktoré patrili Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBOR). Ďalším významným akcionárom MOL bol v roku 2000 Capital Emerging Markets Growth Fund s 5,2 % akcií.

So sprevádzkovaním celého komplexu EFPA, s vtedy najnovšou technológiou hĺbkového spracovania ropy a výraznou ekologizáciou výrobnej prevádzky, sa Slovnaft zaradil medzi najmodernejšie európske rafinérie. Následným podpísaním zmluvy o strategickom partnerstve s maďarskou spoločnosťou MOL sa Slovnaft stal súčasťou dominantnej rafinérskej spoločnosti v strednej Európe.

2005: MOL ovláda Slovnaft

MOL v roku 2000 disponoval 36,2 % akciovej spoločnosti Slovnaft. Dohodu o predaji 36,2-% podielu akcií slovenskej rafinérie Slovnaft maďarskému MOL považovali zahraniční analytici za prelomovú pre celý stredoeurópsky región. „Myslím, že je to veľmi povzbudzujúci signál pre ostatný priemysel vo východnej Európe,“ uviedol v čase transakcie analytik londýnskej Nomury Ruslan Nickolov. V súčasnosti už MOL vlastní 98,4 % akcií spoločnosti Slovnaft.

-----------

ŽIVOTOPIS SLAVOMÍRA HATINU

V Slovnafte začal Slavomír Hatina (57) pracovať v roku 1970. Postupne bol robotníkom, majstrom, technológom a vedúcim výrobne, od roku 1984 vedúcim prevádzky, od roku 1990 riaditeľom závodu Petrochémia. V roku 1992 sa stal výrobným námestníkom, v roku 1994 generálnym riaditeľom a v rokoch 1998 2001 bol prezidentom a. s. Slovnaft. Členom predstavenstva sa stal v roku 1993 a od roku 1994 doteraz bol nepretržite predsedom predstavenstva.

Slavomír Hatina je členom Dozornej rady MOL, Rt., predsedom predstavenstiev spoločností Slovintegra, a. s., a Slovbena, a. s. Je predsedom Správnej rady Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Pokoj a Správnej rady Slovenskej technickej univerzity. Okrem toho je viceprezidentom Združenia priemyselných zväzov SR a viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov. Od roku 2000 je členom Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity.

Narodil 8. októbra 1947 v Nových Zámkoch. V roku 1984 absolvoval odbor organická technológia na Chemickotechno­logickej fakulte SVŠT v Bratislave, v rokoch 1991 1993 mana­žérsky kurz v Taliansku. V roku 2001 mu udelili titul „doctor honoris causa“ Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk