Greenpeace: Ľudia nesmú doplácať na dlhy jadrovej energie

20.09.2010 12:38
Greenpeace
Aktivistom z organizácie Greenpeace sa na fasádu budovy Slovenských elektrární podarilo zavesiť transparent v tvare chladiacej veže atómovej elektrárne s nápisom "Za Mochovce 3, 4 doplatíme všetci." Autor:

Environmentalisti - mimovládne organizácie (MVO) Greenpeace a Za matku Zem nesúhlasia s postupom Ministerstva hospodárstva a výstavby (MHV) SR pri zvyšovaní cien elektrickej energie kvôli dlhom v Národnom jadrovom fonde (NJF).

Obe MVO podali hromadnú pripomienku na návrh nariadenia vlády SR o odvode z dodanej elektriny koncovým odberateľom na zníženie deficitu v NJF, ktorú 16. septembra 2010 predložilo MHV SR do skráteného medzirezortného pripomienkovania. Podľa oboch organizácií má návrh niekoľko závažných nedostatkov vrátane návrhu na skrátené legislatívne konanie.

„Považujeme za nevyhnutné, aby rozhodnutiu o sadzbe a spôsobe uplatňovania dodatočných odvodov do NJF predchádzala verejná diskusia, pretože táto problematika je zložitá a veľká časť laickej verejnosti s ňou nie je vôbec oboznámená. Požadujeme transparentné objasnenie a vysvetlenie problému,“ uviedli zástupcovia environmentálnych organizácií v hromadnej pripomienke.

Odvod do NJF platí podľa MVO na všetku vyrobenú elektrinu na Slovensku, pričom nerozlišuje, či bola vyrobená v jadrovej elektrárni. Odvod ale nebude účtovaný pri exporte elektriny do zahraničia. Podľa environmentalistov tak budú v konečnom dôsledku slovenskí občania doplácať na dlhy jadrovej energetiky a dlhodobé neriešenie tohto problému zdražením elektrickej energie o viac ako 3 % pre sociálne najslabšiu časť obyvateľstva.

„Okrem toho obsahuje návrh aj iné nedostatky. Chýba vysvetlenie zdrojov kľúčových informácií a uvedenie metodiky výpočtov. Dúfame, že MHV SR prijme naše pripomienky a slovenskej vláde predloží na schválenie návrh, ktorý nebude diskriminovať nejadrové zdroje a občanov SR,“ konštatovala koordinátorka energetickej kampane Greenpeace Andrea Zlatňanská.

V odôvodnení návrhu skráteného legislatívneho konania sa uvádza, že MHV SR sa obáva ďalšieho prehlbovania deficitu v NJF, ktoré by malo za následok vážne ohrozenie bezpečnosti vyraďovania jadrových elektrární. „Environmentalisti tieto obavy zdieľajú, ale nesúhlasia s ich zneužívaním za účelom bagatelizovania verejnej diskusie a prepočtami nepodloženého zvyšovania cien elektriny.“

Navrhované nariadenie vlády by v roku 2011 zvýšilo cenu elektriny o 0,003 eura za kilowatthodinu (kWh). Odvod sa má odvádzať prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Predpokladá sa, že v budúcom roku dosiahne výšku 70 miliónov eur. Stanovená výška efektívnej sadzby odvodu na rok 2011 pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy za megawatthodinu (MWh) elektriny prepravenej prenosovou sústavou a dodanej koncovým odberateľom bude predstavovať 3 eur/MWh.

Vybratý odvod sa použije najmä na všetky náklady na vyraďovanie jadrovej elektrárne (JE) A1 Jaslovské Bohunice z prevádzky, na časť nákladov na vyraďovanie JE V1 Jaslovské Bohunice z prevádzky, ako aj na všetky náklady na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom z JE V1 Jaslovské Bohunice, na ktoré neboli doteraz akumulované prostriedky.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk