Z druhého piliera odchádza málo ľudí

02.11.2012 20:00, aktualizované: 03.11.2012 15:00

Slovákom sa vo veľkom nechce opúšťať svoje súkromné penzie a v budúcnosti sa spoliehať len na štát. Za prvé dva mesiace totiž dôchodkové správcovské spoločnosti v celkovom porovnaní stratili "len" niečo nad tisícsedemsto sporiteľov. "Pokiaľ neprebehne nejaká masívna kampaň zo strany štátu, ľudia nebudú vo veľkom odchádzať z druhého piliera. V časoch sviatkov budú totiž riešiť iné starosti ako svoje budúce dôchodky," povedal Igor Kiss, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky.

Ministerstvo práce napriek tomu odhaduje, že do konca januára budúceho roku druhý pilier opustí približne šesťdesiattisíc ľudí. Ak by sa tak stalo, štátny rozpočet by v roku 2013 podľa odhadov ministerstva financií navyše získal 229 miliónov eur. „Keďže ide o rezervu pre štátny rozpočet, vystúpenie malého počtu ľudí z druhého piliera nepredstavuje riziko. Vláda by reálne mohla mať len menej peňazí na svoje priority, ako je napríklad zvyšovanie platov učiteľom,“ povedal Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz.

V druhom pilieri sa podľa dôchodkových správcovských spoločností nachádzajú ľudia, ktorí v ňom nemajú čo hľadať. „Vystúpiť z druhého piliera má zmysel pre vojakov, požiarnikov a podobné profesie, pri ktorých ľudia očakávajú, že po odchode do výsluhového dôchodku už nikdy nebudú pracovať, ale ak budú, aj pre nich sa oplatí byť v druhom pilieri,“ povedal Viktor Kouřil, podpredseda Dôchodkovej správcovskej spoločnosti VÚB Generali Slovensko.

Tiež mladým ľuďom, ktorí po pár mesiacoch prestali pracovať na Slovensku a väčšinu svojej pracovnej kariéry plánujú prežiť v zahraničí. „Výstup odporúčame tým sporiteľom, ktorí aktuálne čerpajú invalidný dôchodok z prvého piliera a nebudú mať možnosť platiť si dôchodkové odvody do budúcnosti,“ povedala Veronika Hauswaldová z dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon Slovensko. V súkromnom sporení by sa tiež nemali nachádzať ľudia, ktorí v ňom nebudú sporiť minimálne desať rokov.

„Pri vstupe je veľmi dôležité si uvedomiť, že je potrebné splniť podmienku 120 mesiacov sporenia. Preto je dôležité najmä pre ľudí, ktorí majú blízko k nároku na dôchodok, pri vstupe do druhého piliera zvážiť túto podmienku,“ hovorí Jaroslav Pilát, člen Predstavenstva Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky. Podľa zákona totiž bez splnenia tejto podmienky ľudia nemajú nárok na dôchodok z druhého piliera.

„Je naozaj ťažké povedať, komu sa oplatí byť alebo nebyť v druhom pilieri. Určite nemá význam v budúcnosti spoliehať sa na štát, ale samotné výnosy z druhého piliera budú menej atraktívne pre nízko príjmové skupiny ľudí,“ povedal Ďurana. Najviac sa druhý pilier oplatí pre mladých ľudí začínajúcich svoju pracovnú kariéru.

„Po posledných zmenách je druhý pilier so svojimi garanciami, nízkymi poplatkami a flexibilitou jedinečným prostredím pre sporenie na dôchodok,“ hovorí Jozef Paška, predseda Predstavenstva Allianz – Slovenská dss.

„Druhý pilier má oproti prvému pilieru dve zásadné výhody. Prvou sú finančné prostriedky na osobnom účte a druhou možnosť dedenia,“ vysvetľuje Hauswaldová.

Počas pracovnej kariéry tak druhý pilier slúži ako životná poistka, keď v prípade smrti sporiteľa peniaze na účte zdedia jeho blízki. Takáto možnosť pri prvom štátnom pilieri neexistuje vôbec. Ľudia by však nemali zabúdať na to, že sporenie v druhom pilieri sa končí po zakúpení doživotného dôchodku, ktorý už rovnako ako štátny nie je dediteľný.

Druhý pilier čakajú koncom januára viaceré zmeny. Najdôležitejšou je, že ľudia, ktorí nepotvrdia ochotu nachádzať sa v akciových schémach, budú automaticky preradení do garantovaných, kde im dôchodkové správcovské spoločnosti doplácajú straty z vlastných peňazí.

Niektorí správcovia penzií pripravujú zlučovanie fondov tak, by ostal jeden garantovaný – konzervatívny fond a druhý negarantovaný – akciový fond. „Tým, že si sporiteľ môže rozložiť svoje úspory v ľubovoľnom pomere medzi akciový a konzervatívny fond, dokážeme zohľadniť rizikový profi l každého sporiteľa. Takýto systém je navyše pre sporiteľov zrozumiteľnejší a efektívnejší,“ povedal Paška.

Ďalší, naopak, uvažujú nad vytváraním nových fondov. „Áno, plánujeme, ale v tejto chvíli je to predčasná otázka, realizácia neprichádza do úvahy skôr ako o desať až dvanásť mesiacov a zrejme pôjde o komanditný dôchodkový fond s komoditami drahých kovov,“ uzavrel Kouřil.

Ako sa menil počet sporiteľov s otvorením druhého piliera
  vstúpili vystúpili rozdiel
Prvé otvorenie od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 22 760 106 588 –83 828
Druhé otvorenie od 15. 11. 2008 do 30. 6. 2009 14 549 65 975 –51 426
Tretie otvorenie od 1. 9. 2012 do 31. 1. 2013,      

údaje za prvé dva mesiace | 3 674 | 5 419 | –1 745

  • Pri treťom otvorení druhého piliera vláda počíta s vystúpením 60-tisíc sporiteľov
  • V budúcoročnom štátnom rozpočte by sa tak vytvorila rezerva 229,1 milióna eur.
  • Vystúpiť sa oplatí nezamestnaným a ľuďom nad päťdesiat rokov s nízkou mzdou.
  • Vstúpiť sa, naopak, vyplatí všetkým mladým ľuďom začínajúcim pracovnú kariéru.
  • Výhodou druhého piliera je, že ľuďom zhodnocuje ich vlastné peniaze na finančných trhoch.
  • Nevýhodou je riziko krachu súkromných dôchodkových správcovských spoločností.
  • Výhodou štátneho dôchodku je, že ho vláda bude vyplácať vždy z odvodov pracujúcich občanov.
  • Nevýhodu je, že pre ustavičný rast počtu dôchodcov budú štátne penzie o pár desiatok rokov veľmi malé.
  • Prvý a druhý pilier tak rozkladajú riziko a ľuďom v budúcnosti zvyšujú šance na slušný dôchodok.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku