Vážny sa stal podpredsedom vlády pre investície

26.11.2012 12:12
Ľubomír Vážny
Ľubomír Vážny Autor:

Nový podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny (Smer), ktorého v pondelok do funkcie vymenoval prezident SR Ivan Gašparovič, bude hlavne zabezpečovať koordináciu veľkých investičných projektov s predpokladanými nákladmi nad 1 mld. eur.

Podľa návrhu štatútu by mal dohliadať aj na veľké investičné projekty štátu alebo s jeho účasťou pri očakávaných nákladoch do 1 mld. eur, a to na základe rozhodnutia vlády.

Vicepremiér pre investície by mal zároveň koordinovať využívanie finančných prostriedkov z Európskej únie v nasledujúcom programovom období 2014 až 2020, ako aj prípravu Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 na národnej úrovni. Z tohto dôvodu sa má stať aj podpredsedom Rady vlády pre Partnerskú dohodu. Tieto činnosti v súčasnosti vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Vážny po svojom vymenovaní do funkcie označil za potrebné prijať stratégiu dlhodobého rozvoja hospodárstva Slovenska a zároveň má ambíciu, aby tento dokument schválila nie len vláda, ale podporilo ho celé politické spektrum.

Podpredseda vlády pre investície by mal zároveň zhodnocovať reálnosť a potrebu veľkých investičných projektov, ako aj predkladať vláde štúdie uskutočniteľnosti s konkrétnymi návrhmi financovania a návrhmi na výstavbu. Popritom by mal vypracovávať Stratégiu hospodárskeho rozvoja Slovenska, ktorá má obsahovať koncepcie rozvojových programov v oblasti hospodárstva a ekonomiky. Podľa Vážneho je dôležité nastaviť lepšie podmienky pre čerpanie eurofondov, ktoré by sa malo zjednodušiť, zrýchliť a odbyrokratizovať. Väčšiu pozornosť využívaniu fondov treba venovať aj podľa hlavy štátu. Gašparovič vyjadril presvedčenie, že budúce Vážneho rozhodnutia na tomto poste vylúčia čo i len náznak korupcie pri schvaľovaní veľkých projektov.

Plnenie úloh podpredsedu vlády pre investície bude organizačno-technicky zabezpečuje Úrad vlády SR v rámci svojej rozpočtovej kapitoly, a to bez navyšovania rozpočtu. Zmyslom uvažovaného umiestnenia Centrálneho koordinačného orgánu pre obdobie 2014 – 2020 na úrad vlády ako centrálny orgán štátnej správy je zabezpečenie prierezovosti, resp. komplexnosti celej problematiky. Centrálny koordinačný orgán pre eurofondy sa na úrade vlády nachádzal už v roku 2010 počas prvej Ficovej vlády. Po voľbách v júni 2010 vtedajšia vláda Ivety Radičovej rozhodla o premiestnení tohto orgánu v rámci rozšírenia kompetencií ministerstva dopravy, ktoré viedol Ján Figeľ (KDH).

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
57,99
Elite červené ruže v pletenom srdci

Elite červené ruže v pletenom srdci

40,99
Kytica pre pána červené ruže a hypericum

Kytica pre pána červené ruže a hypericum

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk