Americkej komore sa nepáči navrhované obmedzenie investičnej pomoci

05.02.2013 15:09
(typo - nepouzivat v orise) peniaze, výplata,...
Ilustračné foto Autor:

Americká obchodná komora v SR (AmCham) má výhrady k novele zákona o investičnej pomoci.

Komore sa nepozdáva požiadavka nárastu zamestnanosti a objemu výroby o 15 %, nové požiadavky pre centrá strategických služieb a technologické centrá, či obmedzenie možnosti opakovanej investičnej pomoci.

“V poslednom období sú expanzie firiem častejšie ako príchod nových investícií a preto by mali byť prioritou. Viaceré z navrhovaných legislatívnych zmien považujeme pre expandujúce spoločnosti za obmedzujúce,“ uviedla komora.

Podľa novely zákona o investičnej pomoci, ktorú poslanci Národnej rady SR posunuli minulý týždeň do druhého čítania, investor, ktorý bude chcieť pracovné miesta len udržať, tak podľa nových pravidiel nebude pri žiadaní štátnej pomoci úspešný. Čistý nárast pracovných miest nesmie byť po novom menší ako 15 % nových pracovných miest z priemeru za posledných dvanásť mesiacov, nesmie však byť menší ako 40 zamestnancov. Etablovaní investori žiadajúci od štátu stimuly budú musieť taktiež rozšíriť výrobu, a to minimálne o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri finančné roky.

“Máme za to, že ide o výrazný nárast, ktorý môže byť najmä pre väčšie spoločnosti ťažko realizovateľný. Týmto opatrením Slovensko prichádza nielen o expanzie firiem, ale aj o technologicky náročné investície, ktoré nevytvárajú nové pracovné miesta,“ uviedla americká komora.

Ministerstvo hospodárstva SR chce sprísniť podmienky na poskytovanie štátnej pomoci v technologických centrách a v centrách strategických služieb. Takíto investori musia zvýšiť vzdelanostnú štruktúru zamestnancov. Z celkového počtu zamestnancov budú po novom v spomínaných centrách tvoriť minimálne 70 % zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním. “Cieľom je podpora takých centier, kde sa predpokladá väčšia sofistikovanosť predmetu činnosti a náročnosť na vysokoškolské vzdelanie zamestnancov,“ dodal rezort hospodárstva. “Navrhované radikálne zvýšenie podielu zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním zo súčasných 30 % na 70 % bude pre vznik a rozširovanie centier strategických služieb zásadnou prekážkou. Sprísnenie podmienok určite nenaštartuje momentálny nulový záujem investorov budovať nové technologické centrá, ale bude mať presne opačný efekt,“ dodala komora.

Novelou zákona sa podľa americkej komory sprísňujú podmienky pre poskytnutie investičnej pomoci firmám, ktoré plánujú na Slovensku expandovať. “Pripravovaná novelizácia na jednej strane núti expandujúce projekty uchádzať sa iba o úľavu na dani a na strane druhej podmienky na jej čerpanie výrazne sprísňuje,“ konštatovala obchodná komora. Podľa nej bude mať Slovensko kvôli sprísneniu podmienok pre expandujúce firmy ťažkosti v boji o veľké investície, kedy sa o umiestnení projektu rozhoduje medzi viacerými etablovanými závodmi konkrétnej spoločnosti v rôznych krajinách.

Americká obchodná komora zastupuje viac ako 300 slovenských, amerických a iných zahraničných spoločností podnikajúcich na Slovensku. Tieto firmy vytvárajú približne 20 percent slovenského hrubého domáceho produktu

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku