Zisky v akciách ľudia hľadajú neskoro

, 06.05.2013 07:00
Peniaze, percento
Ilustračné foto Autor:

Ľudia pri zhodnocovaní úspor začínajú viac zvažovať investície do akcií. Bezpečné dlhopisy sú totiž slabo úročené. Akciové podielové fondy ponúkajú v priemere trikrát vyšší ročný výnos ako najlepšie úročený termínovaný vklad. Samotní správcovia však upozorňujú, že minuloročné vysoké zisky sa v roku 2013 už nebudú opakovať.

„Výnos akciových fondov bude závisieť od vývoja svetových akciových trhov. V prípade, že sa nevyskytne žiadna neočakávaná negatívna udalosť, by predpokladané výnosy mali byť v kladných, aj keď pravdepodobne o niečo nižších hodnotách v porovnaní s výborným rokom 2012,“ povedal Ivan Znášik, výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie správcovských spoločností.

Spomaľovanie rastu akciových podielových fondov je vidieť na aktuálnych priemerných ročných výnosoch, ktoré sú na úrovni 8,81 percenta, kým ešte na začiatku roka dosahovali ročné výnosy úroveň 14,55 percenta.

Zisky na úrovni takmer deviatich percent sú stále výrazne väčšie v porovnaní s takmer trojpercentným zhodnotením najlepšie úročeného termínovaného vkladu. „Predaje akciových podielových fondov na rozdiel od minulého roku vykazujú zaujímavé kladné čísla, čo súvisí pravdepodobne aj s oneskorenou reakciou investorov na veľmi zaujímavé zhodnotenia akciových fondov v roku 2012,“ pokračoval Znášik. Vložiť všetky peniaze do akcií by bolo aj podľa bánk príliš veľkým rizikom.

„Akciové podielové fondy sa vyznačujú vysokým výnosovým potenciálom, ako aj vysokým rizikom možného poklesu, čo nie je v súlade s rizikovým profilom prevažnej väčšiny slovenských investorov,“ zhodnotil Martin Smrek, produktový manažér Tatra Asset Management. „Odporúčame skôr zameriavať sa na produkty rozkladajúce riziko investovaním do rozmanitých tried aktív, prípadne využívajúcich aj prvky aktívnej správy,“ dodal Smrek.

„Jedným z rizík pre rok 2013 je takzvaná likviditná pasca, to znamená, že peniaze, ktoré centrálne banky dodávajú na trhy, sa nedostanú do ekonomiky, aby podporili rast, zároveň ľudia budú mať tendenciu k úsporám a úrokové sadzby zostanú nízke,“ upozornila Karin Uličná, riaditeľka investičného úseku Asset Management Slovenskej sporiteľne.

Najväčšia banka v svojich akciových podielových fondoch počíta v tomto roku s výnosmi od troch do jedenástich percent. Ďalším rizikom brzdiacim rast akcií je príliš silné šetrenie zadlžených krajín. „Najpravdepodob­nejším scenárom však podľa nás zostáva pomalé oživenie globálnej ekonomiky,“ dodáva Uličná.

„Naďalej vidíme potenciál v akciách s vysokými dividendami, v zdravotníctve, vo farmaceutickom priemysle a v spoločnostiach, ktoré spätne vykupujú svoje akcie,“ uzavrela Zuzana Eliašová, hovorkyňa ČSOB Finančnej skupiny. <pe>

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku