J&T Banke stúpol zisk o deväť percent

23.08.2013 08:26
Euro, peniaze
Ilustračné foto Autor:

J&T Banka a.s., pobočka zahraničnej banky, v prvom polroku tohto roka dosiahla čistý zisk vo výške 5,8 mil. eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o takmer deväť percent. Banka taktiež zaznamenala nárast klientov o 20 %.

"Aj po investične veľmi úspešnom roku 2012 sa nám podarilo v tomto ekonomicky náročnom období dosiahnuť porovnateľný zisk. Najmä vďaka nášmu pôsobeniu na poli financovania klientskych aktivít, či už prostredníctvom úverov, ale aj vďaka financovaniu prostredníctvom dlhopisových emisií. Dodnes sme stáli celkovo za šestnástimi emisiami úspešných korporátnych dlhopisov,“ okomentoval dosiahnuté výsledky riaditeľ J&T Banky Andrej Zaťko.

Banka zaznamenala ku koncu polroka objem klientskych vkladov na úrovni 793 mil. eur, čo predstavuje nárast o 15 %. Prevádzkové náklady banky dosiahli 10,1 mil. eur, čo predstavuje 32-percentný medziročný nárast. “Na ich tvorbe sa podieľali najmä administratívne náklady, ktoré najmä v dôsledku zavedenia osobitnej bankovej dane narástli o 49 % na 7,4 mil. eur,“ informovala banka.

Prevádzkové výnosy banky medziročne narástli o 4 % na 18,1 mil. eur. “Ich mierny nárast bol ovplyvnený poklesom čistých úrokových výnosov o 8,8 % na 14,7 mil. eur. I napriek zníženiu úročenia na vkladových produktoch nastal prírastok depozít, čo sa odrazilo na náraste úrokových nákladov o 7,15 %,“ dodala banka. Nárast prevádzkových výnosov ovplyvnili podľa banky aj výnosy z poplatkov a provízií, ktoré vzrástli o takmer 195 % na 3 mil. eur. “Dôvodom bola najmä administrácia emisií podnikových dlhopisov,“ konštatovala banka.

„Negatívna ekonomická a legislatívna situácia na slovenskom bankovom trhu, ovplyvnená regulačnými opatreniami štátu, spomaľuje žiaľ ďalší rozvoj sektora, čo sa v dlhšom horizonte môže druhotne prejaviť v celej ekonomike, a to najmä v strate konkurencieschop­nosti a chýbajúcich investíciách. Udržovať preto dlhodobý a stabilný trend rastu v takýchto časoch je náročné,“ dodal na záver Zaťko.

J&T Banka Bratislava je členom skupiny J&T. Zameriava sa na poskytovanie služieb privátneho a investičného bankovníctva od roku 2006. Okrem J&T Banky Bratislava a J&T Banky Praha sú súčasťou bankového holdingu aj J&T Bank Moskva, J&T Bank & Trust Barbados, J&T Investiční společnost, a.s., J&T IB and Capital Markets a Atlantik finanční trhy, a. s.

#zisk #J&T banka
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku