Penziu nad priemernou mzdou malo 8,3 tisíca ľudí

22.06.2016 10:46

Ku koncu minulého roka dostávalo 8,3 tisíc penzistov starobný dôchodok presahujúci priemernú mzdu na Slovensku v sume 883 eur.

Uvádza sa to v správe o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2015, ktorú vypracovalo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Pomer priemerného starobného dôchodku k priemernej mzde ku koncu vlaňajška predstavoval 46,55 %, čo je v porovnaní s rokom 2014 pokles o 0,09 percen­tuálneho bodu.

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci minulého roka dosiahol 411 eur. Tento druh dôchodku pritom poberalo vyše 1,03 mil. osôb. Predčasný starobný dôchodok, ktorý ku koncu decembra vlaňajška dostávalo 18,4 tis. penzistov, dosahoval v priemere 393 eur. Priemerný invalidný dôchodok bol na konci minulého roka na úrovni 266 eur. Sociálna poisťovňa pritom ku koncu vlaňajška evidovala 234,5 tis. poberateľov invalidných dôchodkov.

#dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku