Dávky v hmotnej núdzi dostávalo takmer 100-tisíc osôb

22.12.2016 09:42

Dávky v hmotnej núdzi dostalo na Slovensku minulý mesiac 98,4 tis. osôb. Oproti októbru tohto roka išlo o pokles o 1,1 tis. ľudí, medziročne sa počet poberateľov týchto dávok znížil o 16,6 tisíca.

Na dávky v hmotnej núdzi bolo po zohľadnení ostatných členov rodiny na konci novembra celkovo odkázaných 213,3 tis. osôb, čo je 3,93 % z celkového počtu obyvateľov na Slovensku. Podiel ľudí v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov tak oproti koncu októbra klesol o 0,03 percen­tuálneho bodu, medziročne išlo o pokles o 0,55 percen­tuálneho bodu. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Najväčší podiel ľudí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov daného regiónu bol na konci minulého mesiaca už tradične v okresoch Revúca, Rimavská Sobota a Rožňava. Okres Revúca vykázal 6,6 tis. ľudí odkázaných na sociálne dávky. Išlo o 16,57 % z celkového počtu obyvateľov tohto okresu. V okrese Rimavská Sobota bolo 13,8 tis. poberateľov sociálnych dávok, čo tvorí 16,30 % z počtu obyvateľov tohto okresu. V okrese Rožňava bolo v novembri tohto roka 13,30 % ľudí, ktorí žili zo sociálnych dávok, čo zodpovedá 8,3 tis. sociálne odkázaným osobám. Najmenej sociálne odkázaných ľudí je už dlhodobo v bratislavských okresoch. Minulý mesiac bolo v piatich bratislavských okresoch na dávky v hmotnej núdzi odkázaných od 0,19 % po 0,39 % ich obyvateľov. Medzi tieto okresy sa včlenil len okres Senec, kde bolo v hmotnej núdzi 0,30 % obyvateľov.

#hmotná núdza #chudoba
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku