S potravinami sme v mínuse, dovoz prevýšil vývoz o 1,27 miliardy eur

19.03.2017 13:08

Záporné saldo zahraničného obchodu Slovenska s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami dosiahlo za minulý rok 1,27 miliardy eur.

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sa prehĺbilo o 21,8 %, teda o 228 miliónov eur. Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní pri živočíšnych výrobkoch prehĺbilo o 49, 2 %, u potravín, nápojov a tabaku o 17, 2 % a pri rastlinných výrobkoch o 9,5 %. Zníženie záporného salda zaznamenal len sektor tukov a olejov, a to o 2,1 percenta. Informovala o tom Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).

V minulom roku sa od januára do decembra na Slovensko doviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 4,1 miliardy eur. Oproti roku 2015 bol dovoz potravinárskych a poľnohospodár­skych produktov o 6,7 % vyšší. Nižší dovoz  v januári až decembri minulého roka v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka SPPK zaznamenala len v odvetví  tukov a olejov, o 6,1 %. Vyšší dovoz bol v sledovanom období zaznamenaný pri živočíšnych výrobkoch o 7,7 %, pri rastlinných výrobkoch o 3,5 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku o 9,5 percenta.

Celková hodnota poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, ktoré sa za sledované obdobie vyviezla do zahraničia, dosiahla 2,8 miliardy eur. Medziročne sa vývoz agropotravinárskych produktov zvýšil o 1,1 %. Najviac sa v medziročnom porovnaní znížil vývoz tukov a olejov o 8,3 %, nižší bol aj vývoz živočíšnych výrobkov o 6,3 %. Medziročne sa zvýšil vývoz rastlinných výrobkov o 3,1 % a vývoz potravín, nápojov a tabaku o 4,6 %. 

#Potraviny
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk