Priemysel vo februári spomalil rast na 2,6 percenta

11.04.2017 09:55

Dynamika slovenského priemyslu sa vo februári spomalila. Priemyselná produkcia medziročne po očistení o vplyv počtu pracovných dní stúpla o 2,6 %, kým v januári vzrástla o 7,5 %.

Vo februári pritom spomalili dynamiku všetky zložky priemyslu. Samotná priemyselná výroba znížila oproti januáru rast o 4 percentuálne body na 2,2 %. Rast produkcie v ťažbe a dobývaní spomalil z 19,1 % až na 7,4 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu z 14,2 % na 5 %. Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia vo februári oproti januáru klesla o 0,9 %.

Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, v rámci samotnej priemyselnej výroby vo februári najvýraznejšie rástla výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 13,7 % a výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 16,6 %. Stúpla aj produkcia vo výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 6,4 % a výrobe strojov a zariadení o 6,7 %. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles najmä vo výrobe dopravných prostriedkov o 2,3 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení o 10,1 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 4,7 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 4,3 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 4,7 %.

V priemere za prvé dva mesiace tohto roka tak produkcia v priemysle na Slovensku medziročne stúpla o 4,9 %. Z toho v ťažbe a dobývaní o 13,2 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,8 % a v priemyselnej výrobe o 4,1 %.

V priemyselnej výrobe počas prvých dvoch mesiacov roka najvýznamnejšie vzrástla produkcia vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 14,9 %, výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 17 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 11,6 % a vo výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych vý­robkov o 8 %. Produkcia klesla vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 10,5 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení o 5,1 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 4,7 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 3,8 %.

#priemysel
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku