Na železničné koľaje ide miliarda

, 17.07.2017 11:00

Modernizácia železničných tratí spolu výstavbou diaľnic sú kľúčové pre rozvoj jednotlivých regiónov. Štát by mal prioritne zmodernizovať hlavnú trať medzi Bratislavou a Košicami a zároveň medzi danými mestami dokončiť plynulé diaľničné prepojenie. Cestujúci už roky čakajú, kedy budú vlaky jazdiť po koľajniciach aspoň rýchlosťou 160 km/h. Z eurofondov má štát k dispozícii na vlakovú dopravu ešte jednu miliardu eur.

Železnice SR dokončujú modernizáciu trate medzi Bratislavou a Žilinou a zároveň dopravný uzol v krajskom meste. Na rekonštrukciu tratí východne od Žiliny nie sú pripravené ani projekty. Najskôr sa tak začne s úpravou tratí na východe Slovenska.

„V predchádzajúcich obdobiach bolo rozhodnuté o projektovaní štyroch úsekov medzi Liptovským Mikulášom a Košicami. Bolo to aj z dôvodu, aby sa modernizácia železničnej trate V. koridor riešila kontinuálne aj zo strany od Košíc,“ povedala Martina Pavliková, hovorkyňa ŽSR. Ide o úseky Poprad – Paludza, Krompachy – Poprad, Kysak – Krompachy a Košice – Kysak.

Železnice už vyhlásili súťaž na modernizáciu úseku Lučivná – Poprad. Podľa odhadov by rekonštrukcia 12,9 kilometra koľajníc mala vyjsť na 95,5 milióna eur. Súčasťou úseku bude aj modernizácia stanice v meste Svit. Peniaze na rekonštrukciu štát získa z Európskej únie, nie však z eurofondov. „Na financovanie modernizácie úseku Lučivná – Poprad bol schválený grant z fondov Európskej únie z programu CEF (Nástroj na prepojenie Európy), a to ešte v rámci II. výzvy vo februári 2016,“ povedala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) v rámci eurofondov ešte štát na železničnú dopravu môže minúť miliardu eur. Nie všetko však pôjde do modernizácie hlavnej trate. „Modernizácia železničných tratí môže byť financovaná v rámci prioritných osí 1 a 5 OPII. V rámci týchto prioritných osí však nie sú ŽSR jediným prijímateľom a o alokované peniaze sa uchádzajú so Železničnou spoločnosťou Slovensko, ktorá pripravuje žiadosť o grant na nákup regionálnych vlakových súprav,“ hovorí Ducká.

Podľa jej slov je na základe aktuálnych vyzvaní na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu železničných tratí pre ŽSR vyčlenených približne 1,02 miliardy eur. Aktuálne je pri tom zazmluvnených len zhruba 50 miliónov eur. „Finančné prostriedky z prioritných osí 1 až 5 OPII by mali byť použité prioritne na modernizáciu úsekov po Žilinu, na modernizáciu železničného uzla Žilina, ale aj na elektrifikáciu tratí na východe Slovenska, alebo tiež na realizáciu menších projektov mimo koridorových (hlavných) tratí,“ dodáva Ducká.

Modernizácii železničných úsekov, podobne ako výstavbe diaľnic, musí predchádzať projektová príprava. Podľa Duckej najbližšie úseky východne od Žiliny zatiaľ nie sú pripravené a na základe požiadaviek Európskej komisie sa musia preprojektovať.

Najlepšie pripravené úseky sú práve na východe Slovenska. „Úseky Paludza – Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok a Lučivná – Poprad sú najviac projekčne pripravené úseky do realizácie,“ informuje Pavliková zo ŽSR. Na dané úseky je spracovaná dokumentácia pre realizáciu stavby a sú vydané stavebné povolenia.

Na úseky medzi Popradom a Košicami bola spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie a tiež vydané samotné územné rozhodnutie. „Nová štúdia realizovateľnosti spracovaná na základe požiadavky Európskej komisie preukázala opodstatnenosť a efektivitu úsekov Paludza – Liptovský Hrádok, Lučivná – Poprad a Poprad – Spišská Nová Ves. Čo sa týka pokračovania od Žiliny, ŽSR plánujú v tomto operačnom období realizáciu úseku Žilina – Varín,“ dodáva Pavliková.

Štát chce zmodernizovať hlavnú trať medzi Bratislavou a Košicami na rýchlosť 160 km/h. V súčasnosti vlaky jazdia približne rýchlosťou 110 km/h. V západnej Európe je pritom bežné, že vlaky jazdia aj rýchlosťou vyššou ako 200 km/h.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vlaky #eurofondy #Železnice Slovenskej republiky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku