Spor o dlhový strop môže zahýbať ratingom Spojených štátov

25.08.2017 06:55

Ratingová agentúra Fitch Ratings preskúma svoje hodnotenie úverovej spoľahlivosti Spojených štátov v prípade, že Biely dom a Kongres nedosiahnu včas dohodu o zvýšení dlhového stropu.

Agentúra vo svojej správe upozornila, že takýto vývoj by mohol mať na úverový rating USA negatívne dopady. Podľa ďalšej ratingovej agentúry Moody's Investors Service je ale málo pravdepodobné, že by sa limit pre dlh nepodarilo včas zvýšiť.

Ak by americká vláda nezískala od Kongresu súhlas na predaj ďalších dlhopisov, mohlo by sa jej už koncom septembra alebo začiatkom októbra minúť financie. Hrozilo by tak, že Spojené štáty nebudú schopné splácať načas svoje záväzky, čo by mohlo mať negatívny vplyv na svetové finančné trhy.

Dlhový strop americkej vlády je v súčasnosti 19,9 bilióna dolárov a Kongres sa napriek výzvam zo strany ministra financií Stevena Mnuchina zatiaľ nedokázal dohodnúť na jeho zvýšení.

„Vývoj okolo dlhového stropu by mohol mať nakoniec dopady na rating, pretože neschopnosť strop zvýšiť by mohla ohroziť možnosti ministerstva financií spravovať dlh a plniť ďalšie záväzky,“ uviedla agentúra Fitch. Dodala, že ak by vláda bola v dôsledku nezvýšenie dlhového stropu nútená uprednostňovať splácanie dlhov pred ďalšími záväzkami, nemuselo by to byť zlučiteľné so špičkovým ratingom AAA, ktorým teraz Fitch úverovú spoľahlivosť USA hodnotí.

Agentúra Moodys uviedla, že oneskorenie platieb nesúvisiacich s dlhom, teda napríklad miezd federálnych zamestnancov či financovania sociálnych programov, by pre ňu nebolo dôvodom k zhoršeniu ratingu zo stupňa AAA. Dodala však, že ak by sa vláda ocitla v omeškaní pri splácaní dlhov, malo by to pre rating USA negatívne dôsledky. Keby sa vláda v prípade nezvýšenie dlhového stropu rozhodla uprednostniť splácanie dlhu pred ostatnými záväzkami, mohlo by to viesť k obmedzeniu činnosti štátnych inštitúcií. Takzvaný shutdown, kedy federálna vláda zostala kvôli politickému patu bez financií, nastal v USA naposledy v roku 2013. Vtedy trval asi dva týždne. „Zastavenie niektorých vládnych činností by znamenalo ujmu pre ekonomiku,“ upozornila agentúra Moodys. Pravdepodobnosť, že dlhový strop nebude včas zvýšený, je však podľa nej malá.

#rating #Fitch #USA #Moody's
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku