Rozpočtová rada kritizuje spôsob zvyšovania dôchodkov

14.09.2017 14:08

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) považuje návrh spôsobu valorizácie dôchodkov na najbližšie štyri roky za nesystémový zásah do parametrov dôchodkového systému s negatívnym vplyvom na dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

Reaguje tak na návrh novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého by sa mali dôchodky v rokoch 2018 až 2021 zvyšovať najmenej o pevnú sumu, ktorá zodpovedá 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku. Parlament tento návrh posunul v utorok do druhého čítania. „Opätovne sa do systému vnáša ďalšia solidarizácia nižších dôchodkov bez ohľadu na mieru solidarity pri prvom priznaní dôchodku a na už prijaté opatrenia v minulosti,“ uvádza sa v komentári RRZ.

V budúcom roku by podľa rozpočtovej rady mali navrhovanú minimálnu valorizáciu dostať takmer všetci starobní dôchodcovia, čím sa výdavky Sociálnej poisťovne na valorizáciu zvýšia o 176 %. Percentuálna valorizácia o dôchodkovú infláciu pritom podľa RRZ zabezpečuje zachovávanie kúpnej sily dôchodku bez ohľadu na výšku inflácie. „Ak by išlo o trvalé opatrenie, pre kompenzovanie negatívneho vplyvu zmeny valorizácie na dlhodobú udržateľnosť by bolo potrebné v tejto výške dodatočne a trvale zlepšiť saldo verejných financií o 0,25 % hrubého domáceho produktu. Z pohľadu reformy z roku 2012 by tak došlo ku eliminácii približne 30 % predpokladanej úspory,“ varuje rozpočtová rada.

Aj keď návrh predpokladá účinnosť opatrenia len na štyri roky, rozpočtové dôsledky tohto opatrenia budú podľa RRZ znášať viaceré budúce vlády a generácie daňovníkov, čo znamená tiež zhoršenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií. „Navyše, jeho dočasnosť je vzhľadom na historickú skúsenosť veľmi otázna. V kontexte diskusie o uvoľnení dlhovej brzdy a chýbajúcej diskusie o alternatívnom použití týchto peňazí je podľahnutie nominálnej ilúzii nedostatočným argumentom na dodatočné výdavky v sume 1 mld. eur už do roku 2025,“ dodáva rozpočtová rada.

Od budúceho roka sa majú dôchodky na Slovensku zvyšovať o tzv. dôchodcovskú infláciu. Ide o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Ak by však suma zvýšenia dôchodku určená na základe dôchodcovskej inflácie bola nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku k 30. júnu tohto roka, dôchodok sa má zvýšiť o pevnú sumu. Táto pevná suma by pri starobných dôchodkoch budúci rok dosiahla 8,40 eura. Navrhovaný mechanizmus založený na garancii minimálnej sumy zvyšovania dôchodkov sa má pritom uplatňovať na Slovensku len najbližšie štyri roky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý parlament posunul do druhého čítania.

Zvýšenie dôchodku o tzv. dôchodcovskú infláciu by sa však malo budúci rok týkať len pár tisíc dôchodcov. Pôjde o tých starobných penzistov, ktorých dôchodok presahuje 1 050 eur. Starobné dôchodky sa totiž majú individuálne zvyšovať o dôchodcovskú infláciu len vtedy, ak suma zvýšenia vypočítaná percentuálne z konkrétneho dôchodku bude vyššia ako pevná suma zvýšenia penzie v hodnote 8,40 eura.

Keďže medziročná dôchodcovská inflácia za prvý polrok tohto roka podľa Štatistického úradu SR dosiahla 0,8 %, len pri starobných penziách vyšších ako 1 050 eur bude suma zvýšenia dôchodku určená percentuálne vyššia ako 8,40 eura. Ku koncu júna tohto roka pritom evidovala Sociálna poisťovňa 4 181 starobných dôchodcov, ktorí mali starobný dôchodok nad 1 000 eur. „Účelom navrhovanej právnej úpravy je zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov na obdobie rokov 2018 až 2021, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou,“ uviedol k návrhu novely rezort práce a sociálnych vecí.

#Rada pre rozpočtovú zodpovednosť
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk