Nízke ceny dopravných stavieb povedú ku krachom, obávajú sa v Česku

05.10.2017 11:35

Nízke ceny stavebných prác v cestných a železničných stavbách sú dlhodobo neudržateľné. Ak súčasný trend lacných ponúk firiem v štátom vyhlasovaných výberových konaniach potrvá, časť stavebných firiem skrachuje. Na štvrtkovej konferencii k vplyvu cien na bezpečnosť výstavby to povedal štátny tajomník českého ministerstva dopravy zodpovedný za sekciu ekonomiky a fondov EÚ Tomáš Čoček.

Trend vysokého rozdielu odhadovaných cien a konečných cien vo verejných súťažiach potvrdzujú štátne investorské organizácie.

Nízke ceny sú v posledných rokoch hlavným kritériom pre výber víťazov vo verejnom obstarávaní. V súčasnosti sa konečnej ceny stavebných prác pri výstavbe ciest a diaľnic pohybujú v rozmedzí od 55 percent do 73 percent pôvodnej odhadnej ceny projektu, uviedol generálny riaditeľ Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa.

O niečo vyššie ceny firmy ponúkajú v železničnom staviteľstve. Tam sa podľa námestníka riaditeľa správy železničnej dopravnej cesty (SŽDC) Mojmíra Nejezchleba ceny stavieb pohybujú okolo 75 percent odhadu. Naproti tomu u technologických zákaziek napríklad pri dodávkach železničných zabezpečovacích zariadení, sa ceny pohybujú na úrovni 95 percent odhadu.

Ceny okolo 70 percent pritom SŽDC považuje za rizikové. Podľa Nejezchleba to nie je tým, že by sa stavebné spoločnosti snažili znižovať technologické štandardy stavieb. Nízke ceny ale vedú k rozpadu subdodávateľského systému. Dodávatelia napríklad materiálu nie sú v priebehu výstavby schopní ďalej na výstavbe spolupracovať za ceny, ktoré si dodávatelia u nich pôvodne dohodli.

Mediálne známa je v tomto prípade stavba obchvatu Třinca na ceste I/11. Portugalská firma Mota – Engil vlani prechodne prerušila stavbu po tom, keď sa jej český partner SDS Exmost dostal do insolvencie.

Podobný vývoj by podľa Nejezchlebu mal na železnicu ešte významnejší dopad ako v cestnej výstavbe. Viedol by totiž k predĺženiu železničných výluk, ktoré počas stavby komplikujú dopravu.

#stavba #Česko
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku