Firmy budú musieť skladovať účtovníctvo až desať rokov

11.10.2017 13:06

Poslanci v stredu schválili novelu zákona o účtovníctve. Ak ju podpíše aj prezident, tak podnikatelia budú musieť účtovné záznamy archivovať dvojnásobne dlhý čas oproti súčasnosti, teda desať rokov. Podnikateľ si však bude môcť vybrať, či bude záznamy archivovať v písomnej alebo v elektronickej forme. Minister financií Peter Kažimír nepodporuje zdvojnásobenie archivačnej lehoty dokumentov v papierovej podobe.

Okrem predĺženia obdobia archivácie je súčasťou navrhovanej novely aj možnosť pre novovzniknutú nástupnícku účtovnú jednotku zvoliť veľkostnú štruktúru na účely účtovania a vykazovania individuálnej účtovnej závierky. Navrhujú sa tiež úpravy na odstránenie technických problémov pri zmene právnej formy najmä účtovných jednotiek v oblasti školstva.

Súčasťou novely je aj zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve. Za opakované nevedenie účtovníctva by tak hrozilo zrušenie živnosti. S tým nesúhlasí poslanec Jozef Mihál, ktorý preto so skupinou poslancov predložil pozmeňujúci návrh. Sankcia zrušenia živnosti je podľa Mihála neproporčná a diskriminačná. Platenie daní a vedenie účtovníctva sú podľa neho finančné povinnosti, a preto majú byť sankcionované peňažnými pokutami. Dôvodom na zrušenie živnostenského oprávnenia má byť podľa Mihála len porušenie povinností vyplývajúcich zo živnostenského zákona. Tento pozmeňujúci návrh však v parlamente neprešiel.

Poslanci zároveň schválili aj novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V tomto materiáli chce finančná správa zaviesť evidenciu tržieb v elektronickej registračnej pokladnici s on-line prepojením na finančnú správu. So samotným technickým riešením elektronickej evidencie tržieb by mal štát prísť do roka a je možné, že jej povinné zavádzanie bude postupné podľa rizikovosti jednotlivých sektorov.

Poslanci taktiež schválili novelu colného zákona. Cieľom je okrem iného zosúladenie miesta predloženia tovaru a výkonu colnej kontroly s príslušnými ustanoveniami Colného kódexu Únie, ustanovenie osobitnej úpravy o ručiteľskom vyhlásení pri ručení vo forme jednotlivej záruky podaného v elektronickej podobe, úprava podmienok nakladania s tovarom, ktorý bol zaistený alebo prenechaný v prospech štátu, ako aj ďalšie technické zmeny.

#dane #firmy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk