V hmotnej núdzi bolo 78-tisíc ľudí, o 20-tisíc menej ako vlani

22.12.2017 09:10

Dávky v hmotnej núdzi dostalo na Slovensku v novembri tohto roka 78,1 tisíca osôb. Oproti októbru išlo o pokles o 1,5 tisíca ľudí, medziročne sa počet poberateľov týchto dávok znížil o 20,4 tisíca.

Na dávky v hmotnej núdzi bolo po zohľadnení ostatných členov rodiny na konci jedenásteho mesiaca tohto roka celkovo odkázaných 172,5 tisíca osôb, čo je 3,17 % z celkového počtu obyvateľov na Slovensku. Podiel ľudí v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov tak oproti koncu októbra klesol o 0,06 percen­tuálneho bodu, medziročne išlo o pokles o 0,76 percen­tuálneho bodu. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Najväčší podiel ľudí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov daného regiónu bol na konci minulého mesiaca v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Gelnica. Okres Rimavská Sobota vykázal 11,7 tisíca ľudí odkázaných na sociálne dávky. Išlo o 13,89 % z celkového počtu obyvateľov tohto okresu. V okrese Revúca bolo 5,4 tisíca poberateľov sociálnych dávok, čo tvorí 13,58 % z počtu obyvateľov tohto okresu. V okrese Gelnica bolo v novembri tohto roka 11,35 % ľudí, ktorí žili zo sociálnych dávok, čo zodpovedá 3,6 tisíca sociálne odkázaným osobám.

Najmenej sociálne odkázaných ľudí je už dlhodobo v bratislavských okresoch. Minulý mesiac bolo v piatich bratislavských okresoch na dávky v hmotnej núdzi odkázaných od 0,14 % po 0,30 % ich obyvateľov, čo predstavovalo od 82 osôb v okrese Bratislava I po 343 ľudí v okrese Bratislava II. Medzi tieto okresy sa včlenil len okres Senec, kde bolo v hmotnej núdzi 0,22 % obyvateľov, teda 177 osôb.

#dávky #hmotná núdza
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku