Bratislava si počká, ako sa štát postaví k Uberu

29.12.2017 16:50

Hlavné mesto SR Bratislava počká na úpravu vnútroštátnej legislatívy a stanovenie podmienok, na základe ktorých bude možné zabezpečovať reguláciu služby Uber podobne ako u taxislužieb.

Reagovalo tak na nedávne rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie o zákonnej regulácii podmienok prevádzkovania prepravnej služby Uber, ktoré je všeobecne záväzné pre všetky členské štáty EÚ.

„Problematika služby, ako je napríklad Uber, je vecou nastavenia legislatívy, čo v súčasnosti znamená, že hlavné mesto Bratislava nemá v rukách nijaké aktívne kompetencie,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Hlavné mesto podľa nej vykonáva v súlade so zákonom o cestnej doprave kontrolu všetkých poskytovateľov prepravných služieb.

„Hlavné mesto rieši správne delikty taxislužieb v správnom konaní na základe podnetu mestskej polície a štátnej polície. Tým, že autá Uber nie sú označené a nevyužívajú ani stanoviská pre taxíky, je táto kontrola sťažená,“ dodala Onufer. V tomto roku boli podľa nej riešené tri oznámenia voči prepravcovi Uber, pričom jedno riešila Mestská polícia a ostatné dve štátna polícia.

Súdny dvor EÚ 22. decembra rozhodol, že alternatívna taxislužba Uber je prepravná spoločnosť a členské štáty EÚ ju môžu regulovať na základe svojej legislatívy. O vyjadrenie súd požiadala španielska taxislužba, podľa ktorej pobočka Uberu v Barcelone pôsobí ako neférová konkurencia. Najvyšší súdny tribunál EÚ sa stotožnil s právnym názorom svojho generálneho advokáta Macieja Szpunara. Ten ešte v máji konštatoval, že Uber poskytuje zákazníkom na základe ich dopytu komplexný systém mestskej dopravy, ktorý môžu štáty regulovať. Uber preto nemôže vystupovať ako „sprostredkovateľ informácií o službe“, na ktorého podnikanie sa vzťahujú pravidlá EÚ o slobodnom poskytovaní služieb.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR naďalej zastáva názor, že podľa zákona o cestnej doprave je akákoľvek preprava osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča za odplatu taxislužbou.

"Podmienky platia bez rozdielu pre všetkých, v tomto zmysle sa za taxislužbu považuje aj prevádzkovanie taxislužby prostredníctvom mobilnej aplikácie Uber. Prevádzkovatelia taxislužby aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Uber sú povinní spĺňať požiadavky podľa zákona,“ informovalo ministerstvo dopravy agentúru SITA. Ministerstvo uviedlo, že aktívne sleduje túto oblasť a v súčasnosti na ňom interne prebieha diskusia k podmienkam, ktoré v súčasnosti platia v oblasti taxislužby. Ak budú pripravené zmeny, verejnosť bude podľa rezortu o týchto zámeroch informovaná.

Uber reagoval, že vo väčšine krajín EÚ už funguje v súlade s legislatívou v oblasti prepravy, takže toto rozhodnutie nič nezmení. "Milióny Európanov však stále nemôžu používať aplikácie ako je naša. Ako potvrdil náš nový generálny riaditeľ, služby ako je Uber, je vhodné regulovať, a preto budeme aj naďalej pokračovať v dialógu naprieč európskymi mestami,“ uviedol Uber.

"V tomto prístupe budeme pokračovať, aby bol spoľahlivý odvoz na jedno kliknutie dostupný naozaj každému,“ dodala spoločnosť.

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ podľa Občianskeho združenia koncesovaných taxikárov (OZKT) iba potvrdilo jeho tvrdenie, že činnosť Uberu a vodičov má charakter osobnej dopravy, ktorá je na Slovensku regulovaná v zákone o cestnej doprave ako taxislužba.

"Nie je akceptovateľné, aby dva rôzne subjekty trhu vykonávali rovnakú činnosť a zároveň na nich platili rôzne pravidlá a požiadavky. Máme za to, že toto rozhodnutie je znakom elementárnej spravodlivosti a považujeme ho za úspech,“ informoval agentúru SITA Ondrej Halás z OZKT.

Združenie taxikárov v súčasnosti hlavne očakáva aktivitu hlavného mesta Bratislavy a mestskej polície, ktorá je primárne oprávnená kontrolovať vozidlá taxislužby.

"Veríme, že mesto bude rešpektovať rozhodnutie Súdneho dvora EÚ a nebudeme v budúcnosti z úst hovorkyne hlavného mesta počuť slová, že Uber nie je taxislužba a nie je možné ho kontrolovať,“ uviedol Halás. Za prioritné považuje nájsť systém, ktorým bude možné taxislužbu Uber kontrolovať aj napriek tomu, že jej vodiči jazdia na vozidlách, ktoré nie sú označené ako taxík. "Už len neoznačenie samotného vozidla je správnym deliktom,“ upozornil.

OZKT chce vyzvať ministerstvo dopravy, aby vydalo metodický pokyn na výkon kontrol taxislužby obciam, a teda aj hlavnému mestu Bratislava. Zároveň sa plánuje obrátiť s otázkou na Národný inšpektorát práce, či vodiči, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Uber a nemajú vydanú živnosť, resp. koncesiu, nenapĺňajú znaky závislej práce v zmysle Zákonníka práce.

#Bratislava #Uber
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku