Daň pri benzíne a nafte bude vyššia, ak neobsahujú bioetanolovú zložku

01.01.2018 12:46

Sadzby spotrebných daní pri motorovom benzíne a nafte sa upravujú. Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorá nadobúda 1. januára účinnosť.

Cieľom je zaviesť jednu základnú sadzbu dane na motorový benzín a motorovú naftu. Taktiež sa zavádza daňovo zvýhodnená sadzba dane na benzín a naftu, ak obsahujú požadovaný objem biopaliva a budú spĺňať kritériá trvalej udržateľnosti. „Osoba, ktorá uvedie do daňového voľného obehu motorový benzín a plynový olej s požadovaným objemom biopaliva v zmesi a primiešané biopalivá budú spĺňať kritériá trvalej udržateľnosti, si bude môcť uplatniť zníženú sadzbu dane,“ priblížil rezort financií.

Benzín, ktorý nebude obsahovať pridané biopalivo, sa od 1. januára zdaňuje sadzbou 554 eur na tisíc litrov oproti predošlej sadzbe 550,52 eura. Základná sadzba spotrebnej dane pre motorovú naftu bez biopaliva vzrastá z predchádzajúcich 386,40 eura na 394 eur na tisíc litrov. Ak pohonné látky obsahujú bioetanolovú zložku, pri benzíne sa zníži sadzba na 514 eur na tisíc litrov a pri nafte na 368 eur.

Právna norma zároveň definuje podiely týchto zložiek, ktoré majú pohonné látky obsahovať. Zvýhodnená sadzba dane na benzín sa bude môcť uplatniť, ak bude bioetanolová zložka viac ako 5,9 %, od roku 2019 sa má zvýšiť na 6,2 % a od roku 2020 má stúpnuť na 7,4 %, ale bude musieť obsahovať aj polpercentnú zložku pokročilého biopaliva. Pri nafte novela zákona definuje zvýhodnenú sadzbu v prípade biodiesla v objeme 6,9 % alebo v prípade podielu 6,4 %, ak sa zároveň použije minimálne 0,5 % pokročilého biopaliva.

Rezort financií neočakáva žiadny negatívny vplyv na domácnosti. „Daňovo zvýhodnená sadzba dane na motorový benzín a naftu tvorí približne 98 % pohonných látok uvedených na slovenský trh, pričom v prípade benzínu sa znížená sadzba oproti tej doterajšej navrhuje znížiť,“ uviedlo ministerstvo. Podľa MF je cieľom zvýšenia sadzby dane motivovať subjekty, ktoré uvádzajú pohonné látky na trh, aby pridávali požadované množstvo biopaliva do benzínov.

Novela nadobúda účinnosť 1. januára 2018, niektoré jej ustanovenia však až od 1. apríla 2018.

Od januára 2018 pritom nadobúda účinnosť aj novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Jej cieľom je nastavenie zmeny systému označenia spotrebiteľského balenia cigár v prípade zmeny sadzby dane, upravujú sa aj vybrané ustanovenia o zábezpeke na daň, ako aj ustanovenia týkajúce sa obchodovania s tabakovou surovinou. Novela rieši aj úpravu sankcií ukladaných správcom dane za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho sta­vu.

#benzín #dane #nafta
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
35,99
Lady farebné orchidey

Lady farebné orchidey

54,99
Sweet farebné frézie

Sweet farebné frézie

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk