Slovensko sa približuje priemeru únie, len pomalšie ako pred krízou

11.01.2018 11:11

Slovensko naďalej konverguje k európskej ekonomike, aj keď pomalším tempom, ako tomu bolo pred krízou. Uviedol to vo svojom aktuálnom komentári Inštitút finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR.

„Vidíme to na rozdiele v reálnych rastoch hrubého domáceho produktu (HDP) medzi Slovenskom a EÚ, respektíve eurozónou. Stagnácia konvergencie na úrovni 77 % priemeru EÚ-28 je iba výsledkom štatistickej nedokonalosti merania cenovej hladiny cez paritu kúpnej sily (PKS). V strednodobom horizonte by sa dynamika PKS mala zosúladiť s deflátorom HDP,“ zdôraznil inštitút.

IFP podčiarkol, že hlavným dôvodom spomalenia konvergencie sú rozdielne metodiky merania cenovej hladiny na Slovensku. Kým pri raste HDP sa cenová hladina štandardne očisťuje deflátorom HDP, údaje o konvergencii k EÚ zohľadňujú rast cien metódou parity kúpnej sily. Podľa deflátora HDP cenová hladina na Slovensku voči eurozóne klesla za posledné tri roky o takmer 4 %, podľa PKS rástli ceny na Slovensku a v eurozóne takmer rovnako rýchlo.

„Model konvergencie Slovenska, v ktorom rastú nominálne príjmy rovnako rýchlo ako v Európe, ale inflácia pomalšie, nie je dlhodobo udržateľný. V blízkej budúcnosti je možné očakávať zrýchlenie inflácie aj nominálneho výkonu ekonomiky a obnovenie tzv. Balassa-Samuelsonovho efektu,“ poznamenal IFP.

Konvergenciu slovenskej ekonomiky tiež podľa IFP spomalila výrazná revízia HDP Írska. Podľa revízie národných účtov vzrástol reálny HDP Írska v rokoch 2014 a 2015 až o 34 %. Kumulatívne tým prišlo ku zvýšeniu rastu reálneho HDP celej EÚ-28 v týchto rokoch o 0,4 percentu­álneho bodu. „Bez tejto revízie by bol výkon slovenskej ekonomiky voči EÚ vyšší, na úrovni 78 %,“ dodal inštitút MF SR.

#Európska únia #Slovensko
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
36,99
Perla farebné ruže a tulipány

Perla farebné ruže a tulipány

29,99
Kytica pre chlapca

Kytica pre chlapca

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk