Transpetrol očakáva hrubý zisk 6 miliónov eur

12.01.2018 15:07

Slovenský prevádzkovateľ ropovodného systému, spoločnosť Transpetrol, by mal za vlaňajšok dosiahnuť zisk pred zdanením vo výške 6 miliónov eur.

„Najvýznamnejším faktorom na strane výnosov, ktoré mali vplyv na očakávaný výsledok hospodárenia je dosiahnutie celkového ročného plánu prepravy ropy. Na strane nákladov bol aj v minulom roku uplatňovaný režim interného posudzovania opodstatnenosti a adresnosti čerpania jednotlivých plánovaných položiek,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk riaditeľ právneho odboru a kontroly spoločnosti Transpetrol Matej Poriez.

Ropovodný prepravca chce naďalej pracovať na diverzifikácii podnikateľské rizika. Transpetrol je pripravený v prípade záujmu potenciálnych odberateľov dodávať ropu aj iných typov. „Po realizovaní technických a technologických úprav môže časť slovenského ropovodného systému zabezpečovať prepravu alternatívnych druhov ropy,“ dodal Poriez.

Transpetrol stále nezabudol na projekt slovensko-rakúskeho ropovodného prepojenia Bratislava–Schwechat. Podľa Porieza ide o jednu z možností diverzifikácie prepravy ropy. „Ropovodné prepojenie by zabezpečilo vyššiu diverzifikáciu dopravnej cesty pre ropu, zvýšilo energetickú bezpečnosť, prispelo k zvýšeniu prepravných kapacít a podporilo rozvoj našej spoločnosti,“ doplnil Poriez s tým, že v súčasnom období, vzhľadom na postoj miestnej samosprávy, je začaté spracovanie konečnej trasy, na základe ktorej bude prijaté definitívne stanovisko k projektu.

Transpetrol sa spolieha aj na ropovod Adria. „Pri zmluvne garantovaných a stabilných minimálnych objemoch prepravy ropy s potenciálnym odberateľom, smerom na Balkán, môže byť využívanie ropovodu Adria z dlhodobého hľadiska pre našu firmu jednou z alternatív diverzifikácie podnikateľského rizika v oblasti prepravy ropy,“ dodal Poriez.

Aj v tomto roku plánuje spoločnosť dosiahnuť zisk na úrovni minulého roka. „V prípade, že nedôjde k naplneniu najvýznamnejších rizík podnikateľského plánu, plánujeme dosiahnutie zisku pred zdanením na úrovni roku 2017,“ uzavrel Poriez.

Transpetrol prepravuje a skladuje ropu v Slovenskej republike. Spoločnosť zároveň prevádzkuje slovenskú časť ropovodu Družba. Prepravná kapacita slovenského úseku ropovodu Družba je 20 miliónov ton za rok a jeho dĺžka je 444 kilometrov. Firma zamestnáva takmer 300 pracovníkov a pre nasledujúce obdobie neplánuje v počte zamestnancov žiadne výrazné zmeny. Prostredníctvom ministerstva hospodárstva vlastní štát 100 % akcií v Transpetrole.

#Transpetrol
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
139,99
Amore farebné ruže Grand

Amore farebné ruže Grand

73,99
Elite červené ruže Grand

Elite červené ruže Grand

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk