Slovensko investuje do Stredoeurópskeho fondu fondov 10 miliónov eur

29.01.2018 15:02

Slovensko investuje do novej iniciatívy s názvom Stredoeurópsky fond fondov (CEFoF), ktorý bude riadiť Európsky investičný fond (EIF). Ako informoval rezort financií, Slovensko bude ako investor zastupovať SZRB Asset Management, ktorá vloží do CEFoF príspevok vo výške 10 miliónov eur.

Tento príspevok bude financovaný najmä z revolvovaných prostriedkov programu Jeremie a podľa Ministerstva financií (MF) SR ide o prvé opätovné využitie prostriedkov na finančné nástroje z programového obdobia 2007–2013, ktoré už raz boli použité na podporu malých a stredných podnikov (MSP) a vrátili sa.

„Napriek lepšej situácii na finančných trhoch v poslednom čase je prístup k financovaniu pre MSP naďalej obmedzený. To sa týka predovšetkým prístupu k rizikovému kapitálu, ktorý je nevyhnutný pre rast podnikov. A to je presne cieľ tejto iniciatívy: sprístupniť kapitálové financovanie pre rast slovenských MSP,“ priblížila štátna tajomníčka MF SR Dana Meager.

Cieľom CEFoF je podľa rezortu financií zvýšiť úroveň kapitálových investícií pre MSP v regióne a zároveň vytvoriť zdravú trhovú infraštruktúru pre rizikové financovanie, zaviesť najlepšie trhové štandardy pre kapitálové investície v podnikoch a prilákať inštitucionálnych investorov a manažérov fondov do strednej Európy. Do projektu okrem štátov vstupuje ako investor aj EIF, ktorý financuje 40 % z celkovej alokácie 80,3 milióna eur, a Medzinárodná investičná banka so zdrojmi vo výške 10 miliónov eur.

CEFoF by mal podľa MF SR mobilizovať minimálne 160 miliónov eur kapitálových investícií pre malé a stredné podniky a podniky so strednou kapitalizáciou s potenciálom rastu v piatich krajinách ako aj dodatočné investície v širokom regióne. Fond sa zameriava predovšetkým na Rakúsko, Českú republiku, Maďarsko, Slovinsko a Slovensko.

Spoločnosť SZRB Asset Management má za cieľ podporovať národné investičné priority prostredníctvom finančných nástrojov financovaných z eurofondov alebo verejných zdrojov v programovom období 2014–2020. Spoločnosť tiež implementovala program Jeremie, ktorý vytvoril do konca roka 2016 portfólio nových úverov a investícií pre MSP vo výške 330 miliónov eur.

#CEFoF #investície
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
49,99
Passion farebné ruže

Passion farebné ruže

49,99
Passion ružové ruže

Passion ružové ruže

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk