Hluk kamiónov obťažuje obce na východe

, 02.02.2018 14:00
08-dvorianky
Obyvateľov Dvorianok pri Trebišove trápi hustá doprava a hluk, ktorý autá spôsobujú. Ilustračná snímka. Autor: ,

Obyvateľov obce Dvorianky v okrese Trebišov otravuje hluk prechádzajúcich áut, najmä nadrozmerných vozidiel a kamiónov. Najhoršia situácia je na Hlavnej ulici, ktorá je cestou prvej triedy a je využívaná na tranzitnú dopravu medzi Poľskom a Maďarskom.

Minulý mesiac na tejto ceste urobili merania hluku a tie potvrdili sťažnosti obyvateľov. Preukázali prekročenie povolených hladín hluku o 3 až 9, v noci dokonca aj o viac decibelov. Môže to mať vplyv na zdravie obyvateľstva.

Povolené hladiny hluku na cestách prvej triedy sú na Slovensku 60 decibelov cez deň a večer a 50 decibelov v noci. Občiansky aktivista Ján Vitkovič, ktorý má v Dvoriankach na Hlavnej ulici rodinný dom a na problém hluku aj neprimeranej rýchlosti áut poukazuje už roky, informoval, že hladinu hluku merali na dvoch miestach. Na jednom prekračovali hodnoty povolenú hladinu hluku cez deň o 8 až 9 decibelov a večer o 4 až 8 decibelov. V noci to bolo nad 10 decibelov.

Merania na druhom mieste preukázali hlučnosť vyššiu o 3 až 7 decibelov, ako je povolená cez deň, večer to bolo o 1,4 decibelu a v noci 6 až 8 decibelov. Problém pretrváva napriek tomu, že Slovenská správa ciest dávala na úsek cesty na Hlavnej ulici tzv. tichý asfalt či spomaľovač rýchlosti. Podľa ľudí z Dvorianok, ktorí na problém poukazujú, by riešením mohol byť obchvat obce.

Obchvat nebude

Dvoriančania poukazujú na nepriaznivú situáciu v doprave už roky a tá sa týka nielen hluku, ale aj prašnosti a nedodržiavania predpísanej rýchlosti. Už pred niekoľkými rokmi spísali petíciu za riešenie dopravnej situácie v obci. Hoci obchvat by mohol ich problém vyriešiť, s najväčšou pravdepodobnosťou sa ho nedočkajú.

„Na základe záverov štúdie realizovateľnosti na ceste 1/79 medzi Vranovom nad Topľou a štátnou hranicou s Ukrajinou, ktorá preskúmala možnosť obchvatu obce Dvorianky, bolo konštatované, že z dopravného hľadiska súčasná cesta kapacitne vyhovuje minimálne do roku 2040 a že obchvat Dvorianok nespĺňa požadované kritériá pre ekonomickú návratnosť nákladov,“ konštatovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Lucia Karelová.

Problémom hluku sa SSC zaoberá podľa nej dlhodobo, no bolo by treba ináč posudzovať prípustné hodnoty hluku pri stavbách v novom koridore a ináč pri jestvujúcich cestách. Hoci správa ciest už v Dvoriankach urobila viacero opatrení na zníženie hladiny hluku, ten sa nepodarilo dostať pod úroveň 60 decibelov cez deň a večer, resp. 50 decibelov v noci. SSC chce preto uplatniť výnimku, podľa ktorej ak je existujúci hluk zapríčinený postupným nárastom dopravy a nie je ho možné obmedziť dostupnými technickými opatreniami bez narušenia dopravného výkonu, môže byť hranica hluku vyššia o 10 decibelov, ako je stanovené vo vyhláške.

Na problém s hlukom doplácajú nielen Dvorianky, ale aj mnohé ďalšie obce na východe Slovenska najmä kvôli chýbajúcej cestnej infraštruktúre, ktorá by dopravu z miest a obcí odklonila. Karelová vysvetľuje, že problém s hlukom majú napr. aj mestá Prešov, Sabinov, Trebišov či obce Krajná Poľana a Šarišský Štiavnik. V Dvoriankach sa namerané hodnoty hluku nevymykajú z čísiel, aké sú bežné v iných obciach a mestách, cez ktoré prechádza cesta prvej triedy. „V Dvoriankach sme vyčerpali už všetky technické a aj organizačné opatrenia vrátane zníženia rýchlosti, vybudovania dvoch prvkov upokojenia dopravy, informatívneho radaru či zmeny obrusnej vrstvy vozovky,“ zdôraznila hovorkyňa SSC.

Starosta Dvorianok Andrej Marcin považuje hluk spôsobený autami za problém, no ľudia sú s ním väčšinou podľa neho vysporiadaní. „So sťažnosťami na hluk za nami na úrad nechodia, poukazujú naň iba dvaja obyvatelia, ktorí majú na Hlavnej ulici domy. Ja to vidím tak, že tento problém sa týka nielen nás, ale aj ďalších obcí v smere od Dukly po Slovenské Nové Mesto. Chýba tu cestná sieť a autá niekde po cestách chodiť musia,“ podotkol.

Problémom s hlučnosťou sa dá predísť

Vedúci odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR Michal Jajcaj pripomína, že za hluk vznikajúci prevádzkou cestnej dopravy zodpovedá jej správca. Netreba však podľa neho zabúdať, že predísť problémovej situácii je vždy omnoho efektívnejšie, ako ju následne riešiť. „Občania by preto problematiku environmentálneho hluku mali citlivo zvážiť už v čase kúpy svojej nehnuteľnosti a vyhýbať sa cenovo lákavým ponukám na bývanie v blízkosti frekventovaných ciest, križovatiek, nákupných centier a podobne, v ktorých je zabezpečenie protihlukových opatrení náročné a problematické,“ vysvetľuje.

Jajcaj pozná aj prípad Dvorianok, no pripomína, že proces kompletných opatrení na ochranu si môže vyžadovať aj niekoľko rokov, ako napr. vybudovanie obchvatu obce pre tranzitnú dopravu. Podľa Jajcaja prekročenie povolenej úrovne hladiny hluku môže mať vplyv na ľudské zdravie. Pôsobí na človeka hlavne ako stresový faktor prispievajúci k vzniku kardiovaskulárnych ochorení, problémom so spánkom, prípadne k vzniku rozličných porúch v psychickej oblasti.

Znižovať vplyv hluku na organizmus môžu podľa Jajcaja aj samotní obyvatelia realizáciou protihlukových opatrení na fasádach svojich obytných domov. Napr. výmenou okien miestností za okná s vyšším tlmiacim účinkom či zabezpečením alternatívneho vetrania miestností bez nutnosti otvárania okien.

V Dvoriankach malo hlučnosť upraviť aj zníženie povolenej rýchlosti v smere do Vranova nad Topľou na štyridsiatku. Vitkovič však poukazuje, že stále veľa kamiónov prechádzajúcich obcou povolenú rýchlosť nedodržiava. Podľa štatistík polície však úsek v Dvoriankach nepatrí k rizikovým a k dopravnej nehode tam nedošlo od roku 2009. „Napriek tomu je obec Dvorianky miestom s pravidelným výkonom služby polície. Denne tam policajti strávia na ceste asi dve hodiny. Týždenne na štátnej ceste 1/79 v Dvoriankach zistia policajti asi osem dopravných priestupkov, a nie vo všetkých je príčinou rýchlosť,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.

Podľa štatistík prešlo vlani po ceste prvej triedy cez Dvorianky denne 3 074 áut, z toho 822 kamiónov. Rok predtým to bolo 3 596 áut, z toho 726 kamiónov a v roku 2015 4 194 áut, z toho 1 350 kamiónov. Podľa informácií SSC je to menej ako polovica z celoslovenského priemeru, teda áut, ktoré prechádzajú po cestách prvej triedy. Len na porovnanie, cestou v Trebišove prejde denne viac ako 7-tisíc áut, Vranovom nad Topľou vyše 12-tisíc áut. No sú aj úseky ciest prvej triedy, ktorými prejde denne aj okolo 30-tisíc vozidiel.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#hlučnosť #kamiónová doprava
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku