Projekt WiFi pre Teba má dotiahnuť internet na verejné miesta

19.03.2018 18:00

Projekt WiFi pre Teba by mal priniesť bezplatné WiFi pripojenie pre občanov na rôznych verejných miestach po celom Slovensku.

Najmä malé obce a mestá budú môcť získať financie na zriadenie zón s bezplatným pripojením na internet. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) informoval, že v pondelok k projektu predložil na verejné prerokovanie štúdiu uskutočniteľnosti.

Štúdiu uskutočniteľnosti, ktorú vypracoval ÚPVII, prediskutovali zástupcovia IT komunity, neziskového sektora, štátnej a verejnej správy. Po zapracovaní pripomienok bude predložená Riadiacemu výboru Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII).

„Peniaze vyčlenené z OPII budú určené na technické vybavenie, ako sú WiFi routre či antény,“ uvádza v správe pre médiá komunikačný odbor ÚPVII.

WiFi pre Teba je národnou nadstavbou projektu Wifi4EU z dielne Európskej komisie (EK). Spustenie prvej výzvy v rámci európskeho projektu sa očakáva v prvom štvrťroku 2018 s tým, že financie sa Slovensko tak podľa ÚPVII nemá možnosť európsku iniciatívu Wifi4EU nasmerovať tak, aby bolo medzi príjemcami čo najviac slovenských subjektov. Avizovaný systém EK by mal zabezpečiť rezerváciu minimálneho počtu poukážok pre jednu krajinu (15 v každom z piatich kôl) a rovnako aj maximálny počet prostriedkov použitých pre jednu krajinu maximálne 8 % z celkového objemu prostriedkov v každom kole.

#počítač #IT #mobilní operátori #wifi
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku