Banky by chceli vidieť v učebných osnovách finančnú gramotnosť

15.04.2018 11:13

Rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou, či nedostatočné poznanie finančných pojmov. Toto sú nedostatky ľudí v oblasti finančnej gramotnosti, s ktorými sa banky často stretávajú. Slovenská banková asociácia (SBA) vidí riešenie v úprave učebných osnov, aby bolo finančné vzdelávanie povinné.

Podľa SBA je na Slovensku všeobecne nízka úroveň finančnej gramotnosti naprieč celou spoločnosťou. Asociácia v roku 2007 realizovala doteraz najväčší prieskum finančnej gramotnosti a finančného vzdelávania. Ten odhalil veľké nedostatky vo finančnej gramotnosti obyvateľstva.

„Základným zistením bola nízka schopnosť analýzy a spracovania informácií v dôsledku neporozumenia základným finančným pojmom,“ priblížila hovorkyňa SBA Diana Priechodská Brodnianska. Zároveň doplnila, že respondenti napríklad nepoznali rozdiely medzi platobnými kartami alebo si z dvoch produktov nedokázali vybrať najvýhodnejší termínovaný vklad.

„Finančná gramotnosť je veľmi dôležitá téma a je potrebné neustále upozorňovať na potrebu jej zvyšovania, nakoľko jej úroveň sa nezlepšuje. Nepôjde to bez systematického a dlhodobého prístupu a zapojenia všetkých zainteresovaných strán,“ doplnila Priechodská Brodnianska.

Banky sa preto snažia realizovať rôzne aktivity, akými sú prednášky či vzdelávanie v skupinách, aby sa finačné povedomie zlepšilo. „Dosah týchto projektov je však limitovaný. Jedným z riešení by bolo, ak by sa finančné vzdelávanie stalo súčasťou učebných osnov a teda bolo povinné,“ uviedla Priechodská Brodnianska.

V marci tohto roka sa uskutočnilo národné kolo Európskeho kvízu o peniazoch, ktorého sa zúčastnilo 108 tried z celého Slovenska a celkovo sa tak zapojilo viac ako 1600 žiakov. „Spätné väzby tried a pedagógov boli veľmi pozitívne. Bezprostredne po ukončení národného kola prejavili záujem zapojiť sa do projektu aj na budúci rok. Kvíz je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti 13– až 15-ročných žiakov a študentov a v tomto roku sa realizoval po prvýkrát v 30 európskych krajinách,“ objasnila Priechodská Brodnianska. Národné bankové asociácie každoročne organizujú aj Európsky týždeň financií, ktorý má podporiť finančné vzdelávanie.

Záujem o túto oblasť by však zo strany širokej verejnosti podľa SBA mohol byť väčší. „Prehnaná ochrana spotrebiteľa iba umocňuje v spotrebiteľoch pocit, že ak nastane problém, tak sa o nich niekto, v tomto prípade štát, postará a to nie je dobrý signál. Opatrenia na ochranu spotrebiteľa by v žiadnom prípade nemali potláčať zodpovedný prístup spotrebiteľa k finančným rozhodnutiam,“ dodala Priechodská Brodnianska.

#banky #finančná gramotnosť #školstvo
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
31,99
Kytica čierny  flower box ružové kvety

Kytica čierny flower box ružové kvety

29,99
Flower bag farebné karafiáty

Flower bag farebné karafiáty

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk