Banky by chceli vidieť v učebných osnovách finančnú gramotnosť

15.04.2018 11:13

Rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou, či nedostatočné poznanie finančných pojmov. Toto sú nedostatky ľudí v oblasti finančnej gramotnosti, s ktorými sa banky často stretávajú. Slovenská banková asociácia (SBA) vidí riešenie v úprave učebných osnov, aby bolo finančné vzdelávanie povinné.

Podľa SBA je na Slovensku všeobecne nízka úroveň finančnej gramotnosti naprieč celou spoločnosťou. Asociácia v roku 2007 realizovala doteraz najväčší prieskum finančnej gramotnosti a finančného vzdelávania. Ten odhalil veľké nedostatky vo finančnej gramotnosti obyvateľstva.

„Základným zistením bola nízka schopnosť analýzy a spracovania informácií v dôsledku neporozumenia základným finančným pojmom,“ priblížila hovorkyňa SBA Diana Priechodská Brodnianska. Zároveň doplnila, že respondenti napríklad nepoznali rozdiely medzi platobnými kartami alebo si z dvoch produktov nedokázali vybrať najvýhodnejší termínovaný vklad.

„Finančná gramotnosť je veľmi dôležitá téma a je potrebné neustále upozorňovať na potrebu jej zvyšovania, nakoľko jej úroveň sa nezlepšuje. Nepôjde to bez systematického a dlhodobého prístupu a zapojenia všetkých zainteresovaných strán,“ doplnila Priechodská Brodnianska.

Banky sa preto snažia realizovať rôzne aktivity, akými sú prednášky či vzdelávanie v skupinách, aby sa finačné povedomie zlepšilo. „Dosah týchto projektov je však limitovaný. Jedným z riešení by bolo, ak by sa finančné vzdelávanie stalo súčasťou učebných osnov a teda bolo povinné,“ uviedla Priechodská Brodnianska.

V marci tohto roka sa uskutočnilo národné kolo Európskeho kvízu o peniazoch, ktorého sa zúčastnilo 108 tried z celého Slovenska a celkovo sa tak zapojilo viac ako 1600 žiakov. „Spätné väzby tried a pedagógov boli veľmi pozitívne. Bezprostredne po ukončení národného kola prejavili záujem zapojiť sa do projektu aj na budúci rok. Kvíz je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti 13– až 15-ročných žiakov a študentov a v tomto roku sa realizoval po prvýkrát v 30 európskych krajinách,“ objasnila Priechodská Brodnianska. Národné bankové asociácie každoročne organizujú aj Európsky týždeň financií, ktorý má podporiť finančné vzdelávanie.

Záujem o túto oblasť by však zo strany širokej verejnosti podľa SBA mohol byť väčší. „Prehnaná ochrana spotrebiteľa iba umocňuje v spotrebiteľoch pocit, že ak nastane problém, tak sa o nich niekto, v tomto prípade štát, postará a to nie je dobrý signál. Opatrenia na ochranu spotrebiteľa by v žiadnom prípade nemali potláčať zodpovedný prístup spotrebiteľa k finančným rozhodnutiam,“ dodala Priechodská Brodnianska.

#banky #finančná gramotnosť #školstvo
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
599
Amore červené ruže 250

Amore červené ruže 250

34,99
Kytica Zimona 21

Kytica Zimona 21

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk