Rozpočtová rada: Cesta k nulovému deficitu je pozitívna, mohla byť rýchlejšia

12.06.2018 15:18

Plánované pokračovanie znižovania deficitu verejnej financií, načrtnuté vládou v Programe stability na roky 2018 až 2021 smerom k dosiahnutiu strednodobého rozpočtového cieľa a vyrovnaného rozpočtu v roku 2020, je pozitívom.

Konštatuje to vo svojom hodnotení strednodobých rozpočtových cieľov Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Zároveň však pripomína, že zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu o 1 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2019 v porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy na roky 2018 až 2020 pri súčasnom zhoršení rozpočtového cieľa na rok 2019 odkladá potrebné zlepšenie fiškálnej pozície Slovenska do ďalších rokov.

Rozpočtová rada vo svojom hodnotení tiež konštatuje, že splnenie cieľov z aktuálneho programu stability by prispelo k zlepšeniu ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti o 0,7 % HDP. „Pri súčasných predpokladoch si bude dosiahnutie dlhodobo udržateľných verejných financií vyžadovať prijatie dodatočných opatrení vo výške 0,4 % HDP, čo by znamenalo stanovenie rozpočtového cieľa na úrovni štrukturálneho prebytku 0,4 % HDP v roku 2021,“ uvádza sa v materiáli RRZ.

Podľa rozpočtovej rady tak vláda pri stanovovaní svojich rozpočtových cieľov dlhodobo vychádza predovšetkým z požiadaviek vyplývajúcich z európskych pravidiel, hoci na národnej úrovni by sa žiadalo konsolidáciu o čosi urýchliť. „Podľa RRZ nedostatočne zohľadňuje požiadavky národných fiškálnych pravidiel, najmä v oblasti rýchlejšieho znižovania dlhu verejnej správy a zabezpečenia dlhodobo udržateľných verejných financií,“ dodáva rozpočtová rada.

Rozpočtový cieľ stanovený vládou na rok 2019 totiž napríklad využíva priestor daný povolenými odchýlkami od pravidiel Paktu stability a rastu. Lepší ekonomický vývoj v porovnaní s predpokladmi sa tak podľa rozpočtovej rady nepremietol do zlepšenia rozpočtového cieľa na rok 2019, ale naopak sa v porovnaní s rozpočtom verejnej správy na roky 2018 až 2020 mierne zhoršil o 0,2 percentu­álneho bodu na 0,3 % HDP.

Analytici rozpočtovej rady však upozorňujú, že hospodárenie verejnej správy môže byť aj v tomto roku horšie, ako predpokladá rozpočet. Ako riziká identifikovali najmä výpadok nedaňových príjmov, ako sú dividendy či príjmy z emisných kvót, vyššie výdavky samosprávy či vyššie výdavky na spolufinancovanie. Tieto riziká sú čiastočne kompenzované priaznivejšou prognózou daňových a odvodových príjmov a úsporami výdavkov štátneho rozpočtu z dôvodu vytvorenia rezerv. „Bez prijatia dodatočných opatrení môže podľa RRZ deficit verejnej správy dosiahnuť úroveň 1,0 % HDP v roku 2018,“ píše sa v hodnotení. Rozpočet pritom počíta so schodkom 0,8 % HDP.

#deficit #rozpočet
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
29,99
Flower box červená kocka "L" farebné minigerbery

Flower box červená kocka "L" farebné minigerbery

29,99
Flower bag farebné karafiáty

Flower bag farebné karafiáty

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk