Dvanásť podnikov sa dobrovoľne zaviazalo k úspore spotreby energií

14.06.2018 16:04

Slovensko spravilo ďalší krok k zvyšovaniu energetickej efektívnosti. Zástupcovia dvanástich spoločností podpísali s ministerstvom hospodárstva dobrovoľné dohody, ktoré môžu priniesť úsporu až 20 percent na celkovej konečnej energetickej spotrebe Slovenska.

„Lepšia efektivita bude prínosom pre ekonomiku, životné prostredie a pomôže nám to plniť naše záväzky voči EÚ. Spolupráca s významnými priemyselnými hráčmi je výborným signálom pre budúcnosť, lebo môže motivovať aj ďalšie spoločnosti, aby sa v budúcnosti pridali," povedal minister hospodárstva Peter Žiga.

Dobrovoľné dohody podpísal rezort hospodárstva s podnikmi Duslo, Hornonitrianske bane Prievidza, Ferroenergy, Metsä Tissue Slovakia, Mondi SCP, PSA Peugeot Citroën Slovakia, Philips Slovakia, RMS, Slovenské magnezitové závody, Slovnaft, U. S. Steel Košice a Volkswagen Slovakia. Spoločnosti podpísali s ministerstvom dva typy dohôd. Dohodu o poskytovaní informácií a dohodu o úspore.

Dohoda o poskytovaní informácií zaväzuje podnik k dodaniu údajov o dosiahnutých úsporách energie. Spoločnosti budú každý rok informovať rezort hospodárstva o konkrétnych opatreniach na úsporu energie, ktoré sa im podarilo zrealizovať. Druhým typom je dohoda o úspore, ktorá zaväzuje podnik k dosahovaniu konkrétnych úspor energie na najbližšie roky. Spoločnosti budú na základe týchto dohôd plniť plán so záväznými hodnotami energetických úspor do roku 2020.

Ministerstvo hospodárstva sa však bude snažiť o využívanie dobrovoľných dohôd aj pre ďalšie obdobie, do roku 2030, a to v kontexte pripravovanej novely smernice o energetickej efektívnosti, o ktorej sa tento týždeň diskutovalo na Rade ministrov pre energetiku v Luxemburgu. „Rezort hospodárstva je pripravený naďalej viesť aktívny dialóg s podnikmi s cieľom navrhovania nových opatrení a plánovania ďalších finančných mechanizmov aj po roku 2020,“ zdôraznil Žiga.

V rokoch 2000 až 2015 sa Slovensku podarilo znížiť energetickú náročnosť o 51 %. Spomedzi krajín V4 má v súčasnosti Slovensko najnižšiu energetickú náročnosť, no v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ sme siedmou krajinou s najvyššou energetickou náročnosťou. Podľa ministerstva potenciál na ďalšie úspory energie je stále najväčší v sektore priemyslu, ktorý má z hľadiska konečnej energetickej spotreby dominantnú pozíciu. Jeho podiel na celkovej spotrebe národného hospodárstva SR predstavuje približne 36 %.

Výdavky na energie sú jednou z najväčších nákladových položiek viacerých spoločností, ktoré podpísali dobrovoľné dohody. „Pre zachovanie konkurencieschop­nosti preto musíme dosiahnuť vyššiu účinnosť tam, kde energie spotrebúvame, a to v rámci rafinérskej výroby, distribučných kanálov či v prevádzke čerpacích staníc,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Szabó. Viceprezident spoločnosti U.S. Steel Košice Miroslav Kiraľvarga víta snahu ministerstva vyjsť v ústrety priemyslu z hľadiska zlepšenia energetickej efektívnosti výroby. „Keďže je u nás elektrina významnou zložkou nákladov, je pre nás prirodzenou snahou nachádzať cesty ako energiu čo najlepšie využiť,“ dodal Kiraľvarga.

K úsporám energie sa zaviazali aj niektoré automobilky. „Aj týmto podpísaným záväzkom pristupujeme k danej téme zodpovedne a presadzujeme znižovanie energetickej náročnosti aj konkrétnymi dosiahnutými úsporami,“ povedal člen predstavenstva spoločnosti Volkswagen Slovakia pre personálnu oblasť Eric Reuting. Napĺňanie európskej stratégie v súvislosti s energetickou efektívnosťou plne podporuje aj trnavská automobilka PSA Peugeot Citroën. „Máme ambíciu prispieť znížením spotreby energie nášho výrobného centra v Trnave,“ uviedol generálny riaditeľ Groupe PSA Slovakia Stéphane Bonhommeau.

Ministerstvo hospodárstva už v rokoch 2016 a 2017 podpísalo dobrovoľné dohody s jedenástimi podnikmi, a to Transpetrol, VSE, SPP, ZSE – D, ZSE Energia, Bratislavská teplárenská, Eustream, SSE, SPP – D, Matador Holding, a Železiarne Podbrezová.

#firmy #energie #energetika
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
18,99
Hnedý flower pot "S" červené ruže

Hnedý flower pot "S" červené ruže

29,99
Orchidea žltá na vysoko

Orchidea žltá na vysoko

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk