Mzdy rastú rýchlejšie ako dôchodky

04.07.2018 08:44

Miera náhrady v dôchodkovom systéme, teda pomer priemerného starobného dôchodku k priemernej mzde na Slovensku, od roku 2013 každoročne klesá. Kým v roku 2013 pomer priemernej starobnej penzie voči priemerným hrubým zárobkom predstavoval 47,39 %, v ďalších rokoch išlo o postupný pokles až na vlaňajších 44,90 %. Znamená to, že priemerná starobná penzia rastie na Slovensku pomalšie ako priemerná hrubá mzda. Vyplýva to zo štatistík Sociálnej poisťovne.

Národný program reforiem, ktorý koncom apríla tohto roka schválila vláda, upozorňuje na to, že miera náhrady v dôchodkovom systéme do roku 2070 klesne takmer o 10 percentuálnych bodov. Preto je podľa materiálu potrebné zaviesť opatrenia na zvýšenie efektívnosti v dôchodkovom sporení. „Všetky tieto opatrenia môžu prispieť k vyšším dôchodkom sporiteľov v budúcnosti a teda aj menšej odkázanosti na štátny prvý pilier, ktorý je ešte stále výrazne ovplyvnený starnutím populácie,“ konštatuje ministerstvo financií v reformnom programe.

Každé opatrenie, ktoré zvýši mieru náhrady zo súkromných úspor, podľa rezortu financií dokáže kompenzovať nižšiu mieru náhrady budúcich generácií dôchodcov. Môže ísť pritom o zavedenie indexového fondu v treťom dôchodkovom pilieri, zvýšenie atraktívnosti dobrovoľného dôchodkového sporenia prostredníctvom mixu politík, vrátane posilnenia konkurencie, či umožnenie zamestnávateľom posielať dobrovoľné príspevky na dôchodkové sporenie aj do druhého piliera.

#mzda #Sociálna poisťovňa #dôchodok #II. pilier
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku