Klub 500 podporil veľké farmy, čelia praktikám špekulantov

04.07.2018 12:50, aktualizované: 16:53

Klub 500 podporuje tradičné poľnohospodárske podniky a vyzýva k ochrane ich práv. Uviedol to na tlačovej besede predseda Klubu 500 Vladimír Soták na margo špekulácií s agrodotáciami v posledných mesiacoch, za účasti zakladateľa Slovenského farmárskeho družstva (SFD) Daniela J. Kratkeho a výkonného riaditeľa Klubu 500 Tibora Gregora. Klub 500 podporila aj

Tradičné, veľké poľnohospodárske podniky, ktoré na Slovensku tvoria väčšinu poľnohospodárskej produkcie a zamestnávajú tisíce ľudí, podľa Klubu 500 upozorňujú, že spoločenská atmosféra vytvorená v posledných týždňoch nahráva nepoctivým farmárom. Pre právnu neistotu v sektore veľké družstvá tvoriace väčšinu poľnohospodárskej prvovýroby zaznamenali nárast špekulácií a nelegálnych pokusov o zabratie legálne obhospodarovanej pôdy. Tieto praktiky sú pritom paradoxne prevažne doménou drobných, samostatne hospodáriacich roľníkov.

„V Klube 500 sa združujú vlastníci spoločností, ktorí zamestnávajú viac ako 500 zamestnancov, pričom nejde len o priemyselnú výrobu. V našich radoch sú aj vlastníci veľkých družstiev, ktoré sa pri podnikaní často stretávajú až s kriminálnymi praktikami zo strany konkurentov a rôznych špekulantov,“ priblížil Soták.

Nekalým praktikám zo strany špekulantov v drvivej väčšine podľa Sotáka čelia práve väčší, tradiční hráči v agrobiznise. „Nie je však neobvyklé, že sa s nimi stretávajú aj menší farmári,“ zdôraznil Soták.

Daniela J. Kratkeho podľa jeho slov mrzí, že ostatná diskusia o nekalých praktikách v poľnohospodárstve práve na veľké agrospoločnosti vrhla obvinenia z nekalých praktík, zatiaľ čo realita je presne opačná. Farmári podľa neho nie sú malí a veľkí, ale tí, ktorí zákon dodržiavajú a ktorí zákon nedodržiavajú.

Najväčším problémom, s ktorým sa slovenskí farmári stretávajú, sú podľa Kratkeho neurčité vlastnícke vzťahy k pôde, prípadne nerešpektovanie legálneho vlastníctva zo strany jednotlivých špekulantov. „Vzťahy k pozemkom sú rozdrobené neuveriteľným spôsobom, na jednu parcelu existuje v priemere 11 vlastníkov. Na území celej republiky tak hovoríme o 98 miliónoch vlastníckych vzťahoch k 8,8 miliónom pozemkov,“ priblížil Kratky.

Veľké družstvá podľa Kratkeho obhospodarujú pozemky, na ktoré majú nájomné zmluvy. Rozdrobenosť a nejasné vzťahy sú však živnou pôdou pre rôznych špekulantov a podvodníkov.

„Stretávame sa napríklad s tým, že osoba doručuje výpovede družstvu v mene prenajímateľov, ktorí ani nevedia, že za nich niekto koná. Ďalším častým javom je, že si jeden zo spolumajiteľov parcely vyberie časť poľa, ktoré považuje za vlastné a ohradí si ho, alebo na ňom začne hospodáriť bez toho, aby sa dohodol so zvyšnými vlastníkmi, či družstvom, ktoré má pôdu v nájme,“ dodal Kratky. Družstvám tak podľa neho vznikajú nemalé škody a narúšajú sa dlhodobé vzťahy a plány.

SPPK: Veľké firmy dávajú prácu

Na Slovensku existujú len dve skupiny poľnohospodárov. Nie malí a veľkí poľnohospodári, ale len skutoční, ktorí pracujú na poliach, v maštaliach, sadoch, zamestnávajú ľudí na vidieku, vyrábajú potraviny s pridanou hodnotou. V ostrom kontraste k nim je druhá skupina podnikateľov, teda tí, ktorí obchádzajú zákony a zneužívajú nemotivačne nastavený systém poberania podpôr v poľnohospodár­stve. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora tak podporuje názor Klubu 500 o nevhodnosti delenia poľnohospodárov na malých a veľkých. Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v reakcii na vyjadrenia Klubu 500.

SPPK je podľa Holéciovej najväčšia samosprávna organizácia v agropotravi­nárskom sektore na Slovensku, ktorá združuje podniky s rôznou veľkosťou výmery. Aj preto veľmi citlivo vníma fakt, že spoločnosť začala rozlišovať poľnohospodára podľa toho, na akej veľkej ploche hospodári. Pod tlakom udalostí z posledných týždňov a mesiacov a niekedy aj nesprávne interpretovaných faktov v médiách sa v ľuďoch automaticky vytvoril mylný názor, že veľké firmy predstavujú zlo pre malých poľnohospodárov. Tento názor je nesprávny, vedie k polarizácii spoločnosti a výrazne škodí morálnemu kreditu všetkých slušných poľnohospodárov.

„Vníma spoločnosť fakt, že nebyť toho tzv. veľkého podniku, sto ľudí z konkrétnej dediny by nemalo prácu? Že chová napríklad 2000 bahníc, 900 dojníc s ročnou produkciou mlieka na úrovni 8 miliónov litrov? Máme príklady poľnohospodárskych podnikov, ktoré varia obedy pre obce, úzko s nimi spolupracujú, majú bitúnky, mlyny, pekárne, vinárstva, podnikové predajne s vlastnými výrobkami, šijú módne konfekcie, vyrábajú vlastné sejačky, učia študentov v rámci systému duálneho vzdelávania, odstraňujú nelegálne skládky v chotároch obcí, kde pracujú. A samozrejme platia vysoké dane a odvody,“ naznačil šéf komory Emil Macho prínos poľnohospodárskych podnikov pre národné hospodárstvo a obce.

Macho zároveň podotkol, že napríklad poľnohospodárske družstvo s výmerou 4000 ha a 200 zamestnancami je vlastne dobrovoľným zoskupením 200 roľníkov, ktorí v ňom pracujú. Jeho silná živočíšna výroba znamená aj zvyšovanie kvality pôdy cez organickú hmotu.

Dnes, keď celé agropotravinárske odvetvie balansuje nad priepasťou s názvom potravinová nesebestačnosť, keď sa pasívne saldo zahraničného obchodu s agropotravi­nárskymi výrobkami vyšplhalo v roku 2017 na úroveň 1,4 miliardy eur, keď v obchodoch sú z desiatich potravín len štyri vyrobené na Slovensku, je podľa Holéciovej rozdeľovanie poľnohospodárskej verejnosti nezmyselným spôsobom obrovským hazardom.

Dodala, že SPPK je za riešenie vážnych odborných tém, ktoré spájajú všetkých poľnohospodárov bez ohľadu na veľkosť výmery alebo región. A tými sú zvýšenie financovania odvetvia zo štátneho rozpočtu od budúceho roka na úroveň 70 miliónov eur, prerozdelenie 30 miliónov eur v tomto roku pre špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu, dostupnejšie úvery pre potravinárov alebo výhodnejšia pozícia pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov v budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike (CAP) po roku 2020.

#poľnohospodárstvo #Klub 500
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
29,99
Sweet červené ruže s gypsophilou

Sweet červené ruže s gypsophilou

24,99
Perla červené ruže srdiečka

Perla červené ruže srdiečka

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk