Rakúšania napadli pomoc pre britskú jadrovú elektráreň, neuspeli

12.07.2018 13:34

Rakúsko neuspelo vo svojom proteste na Súdnom dvore EÚ, keď nesúhlasilo s tým, že Európska komisia schválila pomoc, ktorú chce Spojené kráľovstvo poskytnúť v prospech bloku C jadrovej elektrárne Hinkley Point. Všeobecný súd dal vo štvrtok za pravdu exekutíve EÚ.

Komisia 8. októbra 2014 schválila pomoc, ktorú chce Spojené kráľovstvo poskytnúť v prospech bloku C jadrovej elektrárne Hinkley Point (v grófstve Somerset) s cieľom podporiť tvorbu nových kapacít na výrobu jadrovej energie. Spustenie tohto bloku do prevádzky je naplánované na rok 2023 a doba prevádzky má byť 60 rokov. Podľa EK predmetná pomoc je zlučiteľná s pravidlami vnútorného trhu EÚ.

Rakúsko na Všeobecnom súde EÚ navrhovalo zrušenie tohto rozhodnutia. Do konania v jeho priebehu vstúpilo Luxembursko na podporu návrhov Rakúska, zatiaľ čo Česká republika, Francúzsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo vstúpili do konania na podporu návrhov EK.

Súd pripomenul, že cieľ podpory jadrovej energie a konkrétne podpory vytvorenia nových kapacít výroby jadrovej energie sa viaže na cieľ Spoločenstva Euratom, ktorý spočíva v uľahčení investícií do jadrovej oblasti. Zo Zmluvy o fungovaní EÚ vyplýva, že každý členský štát má právo vybrať si z rôznych zdrojov energie ten, ktorý uprednostňuje. V súvislosti s argumentom Rakúska, že technológia použitá v Hinkley Point C nie je nová, Všeobecný súd konštatoval, že ani pravidlá v oblasti štátnej pomoci, ani Zmluva o Euratome nevyžadujú existenciu technologickej inovácie. Je však nesporné, že technológie, ktoré sa majú použiť v Hinkley Point C, sú modernejšie než technológie používané v jadrových elektrárňach, ktoré má nahradiť.

Súd okrem iného skonštatoval, že Rakúsko nedokázalo spochybniť konštatovania EK, podľa ktorých nebolo reálne dúfať, že v čase potrebnom na výstavbu Hinkley Point C sa mohlo vytvoriť porovnateľné množstvo kapacít na výrobu veternej energie, a to vzhľadom na nestálosť tohto zdroja obnoviteľnej energie.

Rakúsko tiež nebolo schopné preukázať, že vyvážanie pozitívnych a negatívnych účinkov opatrení EK je nesprávne. Súd pripomenul, že Spojené kráľovstvo má právo určiť svoje zloženie energetických zdrojov a ponechať jadrovú energiu ako jeden z týchto zdrojov, pričom podľa eurokomisie je jediným cieľom projektu na výstavbu Hinkley Point C zabrániť drastickému poklesu príspevku jadrovej energie k celkovej spotrebe elektrickej energie v krajine.

Rakúsko sa môže v lehote do dvoch mesiacov odvolať proti predmetnému rozhodnutiu súdnej inštancie z Luxemburgu.

#Hinkley Point #jadrová energetika #Rakúsko #Veľká Británia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
71,99
Flower box vintage kocka "L" červené ruže

Flower box vintage kocka "L" červené ruže

29,99
Sweet červené ruže s gypsophilou

Sweet červené ruže s gypsophilou

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk