Pripravte sa aj na tvrdý brexit, varuje Brusel členské štáty EÚ

14.07.2018 16:12

Európska únia v internom dokumente varuje všetky členské štáty, firmy a akcionárov, aby zintenzívnili prípravy aj na brexit bez dohody.

V 15-stránkovom otvorenom a detailnom dokumente, do ktorého sa podarilo nahliadnuť írskym médiám, vydala Únia jasne formulované pokyny pre 27 členských štátov, aby zintenzívnili prípravy aj na prípadný odchod Spojeného kráľovstva z bloku v marci 2019 bez dohody.

EÚ napríklad upozornila na komplikácie pri preprave tovarov (dlhé rady nákladných áut v prístavoch) a tiež na dôsledky, ktoré môže priniesť neriadený brexit v oblasti liekov, finančných služieb či letectva.

Je zrejmé, že dokument bol vypracovaný ešte pred štvrtkovým (12.7.) publikovaním tzv. bielej knihy, teda britského návrhu na usporiadanie budúcich vzťahov s EÚ. Ale je tiež jasné, že vznikol po zasadaní kľúčových britských ministrov 6. júla a následnom zverejnení trojstránkového vyhlásenia.

Dokument má cirkulovať vo všetkých inštitúciách EÚ vrátane Európskej centrálnej banky (ECB) a v 27 členských štátoch bloku.

„Vypracovanie krízových plánov pre najhorší možný scenár nie je známkou nedôvery v rokovania,“ uvádza sa v ňom.

„Európska komisia dúfa v dohodu a venuje značné zdroje a úsilie na dosiahnutie tohto cieľa. Na druhej strane však rokovania môžu zlyhať,“ varuje dokument.

Konštatuje sa v ňom, že mnohé otázky týkajúce sa zmluvy o vystúpení stále nie sú vyriešené. Napríklad sa nedosiahol žiadny pokrok, pokiaľ ide o budúci režim na hraniciach medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko.

Dokument bol vypracovaný novým „pohotovostným“ tímom, ktorý bol zriadený v rámci Európskej komisie a funguje súbežne s pracovnou skupinou pre brexit pod vedením hlavného európskeho vyjednávača Michela Barniera.

Bude predložený ministrom zvyšných 27 štátov, ktorí sa stretnú 20. júla, aby dali formálnu odpoveď na bielu knihu Spojeného kráľovstva.

Dokument upozorňuje členské štáty, že musia urobiť vlastné prípravy aj na najhorší scenár bez dohody a jeho dôsledky v širokej škále oblastí, od ciel, cez letectvo, kontrolu potravín, živočíšnych a rastlinných výrobkov a finančných služieb.

„Aj keď sa zdá, že odchod Spojeného kráľovstva sa odohráva na veľmi vysokej a skôr abstraktnej úrovni, jeho dôsledky budú pre občanov, odborníkov a podnikateľov veľmi reálne,“ konštatuje sa v materiáloch.

Dokument načrtáva dva hlavné scenáre. Prvým je dosiahnutie dohody o odchode Spojeného kráľovstva z bloku, ktorá sa má podpísať v októbri tohto roku. Spojené kráľovstvo podľa nej síce formálne odíde EÚ na konci marca 2019, ale naďalej bude dodržiavať pravidlá Únie počas dvojročného prechodného obdobia. No nebude už ovplyvňovať dianie v inštitúciách, úradoch a agentúrach EÚ.

Počas obdobia prechodu by mala EÚ rokovať s Londýnom o dohode o budúcom vzťahu. Tá by mala byť v ideálnom prípade zavedená (schválená, podpísaná a ratifikovaná) na konci prechodného obdobia a vstúpiť do platnosti od 1. januára 2021.

Druhým scenárom je odchod bez dohody. V tomto prípade bude musieť EÚ začať uplatňovať svoje nariadenia na všetkých hraniciach so Spojeným kráľovstvom ako treťou krajinou, vrátane colných kontrol, kontrol dodržiavania sanitárnych a fytosanitárnych noriem a kontroly pohybu osôb.

V materiáloch sa jednoznačne uvádza: "Keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou, zásielky tovaru zo Spojeného kráľovstva do EÚ budú podliehať colným postupom a kontrolám. To znamená výrazný nárast procedúr, vrátane možnosti fyzickej kontroly určenej oblasti (na hranici alebo v blízkom okolí), ktorá musí byť vždy zabezpečená, aby sa riadne uplatňovali príslušné právne predpisy.

#Európska únia #Veľká Británia #Brexit
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku