Väčšina ľudí v II. pilieri zostáva v garantovaných fondoch

15.07.2018 12:07

Väčšina ľudí na Slovensku si naďalej v rámci druhého piliera sporí v dlhopisových garantovaných fondoch. A to aj napriek tomu, že úspory sa vlani lepšie zhodnocovali v indexových negarantovaných fondoch. Vyplýva to zo správy rezortu práce o sociálnej situácii obyvateľstva za minulý rok, ktorú prerokovala vláda.

Z hľadiska percentuálnych podielov v jednotlivých dôchodkových fondoch bolo najviac majetku v dlhopisových garantovaných fondoch, a to 79,49 %, v zmiešaných fondoch bolo 0,98 %, v akciových 11,69 % a v indexových negarantovaných fondoch majetok predstavoval 7,84 %. „Priemerné ročné zhodnotenie takmer všetkých typov fondov vlani oproti roku 2016 kleslo. Mierny nárast možno vidieť v prípade zmiešaných fondov, ale aj napriek tomu priemerné ročné zhodnotenie indexových negarantovaných dôchodkových fondov v roku 2017, rovnako ako v roku 2016, prevyšovalo priemerné ročné zhodnotenie vo všetkých ostatných typoch dôchodkových fondov,“ uvádza sa v materiáli.

Dlhopisové garantované fondy dosiahli vlani ročné zhodnotenie na úrovni 1,08 %, pričom negarantované indexové fondy dosiahli 6,73 %, akciové negarantované 6,26 % a zmiešané negarantované fondy 5,49 %.

Ku koncu minulého roka bolo v druhom pilieri celkovo 1,43 milióna sporiteľov. Z hľadiska vekovej štruktúry mali v systéme starobného dôchodkového sporenia najväčšie zastúpenie ľudia vo veku od 31 do 40 rokov, a to približne 40 % z celkového počtu sporiteľov.

Vlani uzatvorilo aspoň jednu zmluvu o vyplácaní dôchodku z druhého piliera 487 sporiteľov. Aspoň raz o dôchodok zo systému starobného dôchodkového sporenia vlani požiadalo 1227 sporiteľov. Poisťovne pritom vytvorili ponukové listy 1157 ľuďom.

Zmluvy o vyplácaní dôchodku zo systému starobného dôchodkového sporenia bolo možné v vlani uzatvoriť v troch poisťovniach, a to v Allianz – Slovenskej poisťovni, v Generali a v poisťovni Union. Dohodu o vyplácaní dôchodku tzv. programovým výberom mohli sporitelia uzatvoriť v každej zo šiestich existujúcich dôchodkových správcovských spoločností. Medzi poisťovňami v počte uzatvorených zmlúv jasne viedla poisťovňa Union, kde bolo uzatvorených 329 zmlúv, za ňou bola poisťovňa Generali s 86 zmluvami a nakoniec poisťovňa Allianz so 16 zmluvami.

Najpopulárnejším z poistných produktov bol v minulom roku doživotný dôchodok bez pozostalostného krytia a bez zvyšovania, ktorý začalo poberať 247 sporiteľov, teda 51 % sporiteľov s aspoň jednou uzatvorenou zmluvou. Priemerná výška tohto doživotného dôchodku, ktorý začali poisťovne vlani vyplácať, dosiahla 24,58 eura.

Možnosť rozdelenia nasporenej sumy na doživotný dôchodok a na programový výber dostalo 64 sporiteľov, čo je len 6 % z celkového počtu sporiteľov, ktorým boli vyhotovené ponuky dôchodkov. Ponuku dôchodku pre sporiteľov s malou nasporenou sumou dostalo 214 sporiteľov, teda 18 % zo všetkých sporiteľov. Zvyšných 879 sporiteľov dostalo ponuku iba na doživotný dôchodok bez možnosti programového výberu. Sporitelia si v roku 2017 vybrali z ponúk a uzatvorili zmluvu približne v 42 % prípadov.

V priebehu vlaňajška sa 351 sporiteľom začal vyplácať iba doživotný dôchodok, pričom dvaja z týchto sporiteľov mali možnosť použiť časť nasporenej sumy aj na programový výber, avšak ju nevyužili, 123 sporiteľom sa začal vyplácať dôchodok v režime „malej nasporenej sumy“ a 13 sporiteľom sa začal vyplácať doživotný dôchodok a súčasne sa im vyplatil jednorazovo programový výber alebo začali poberať dočasný dôchodok vyplácaný 5 alebo 10 rokov.

#II. pilier #dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
56,99
Flower box čierny šesťhran červené ruže

Flower box čierny šesťhran červené ruže

73,99
Elite červené ruže Grand

Elite červené ruže Grand

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk