Prinesie širokorozchodná železnica Slovensku miliardy?

25.07.2018 13:00

Slovensko sa o niekoľko rokov môže výrazne zapísať do dopravnej mapy sveta. Krajinu má pretnúť nová širokorozchodná železnica, ktorá urýchli dopravu tovarov z Číny. Širokorozchodná železnica by mohla spojiť východné Slovensko s Viedňou. Slovensko má na daniach, zamestnanosti a pridanej hodnote získať miliardy eur.

Cez Slovensko jazdia prvé vlaky z Číny, ktorých...
Cez Slovensko jazdia prvé vlaky z Číny, ktorých náklad sa prekladá na podvozky s európskym rozchodom v prekladisku pri Čiernej nad Tisou. Autor: Pravda, Ivan Majersky

Podľa plánov pôjde o jednokoľajovú elektrifikovanú trať, ktorá bude v niekoľkých miestach rozšírená pre obchádzanie protiidúcich vlakov. Preprava osôb možná nebude, trať bude konštruovaná na rýchlosť do 140 km/h. Nositeľom projektu je spoločnosť Breitspur Planungsgesellschaf­t, ktorú založili správcovia tratí z Rakúska (ÖBB), zo Slovenska (ŽSR), z Ukrajiny (UZ) a Ruska (RZD).

Príprava novej železnice je v začiatočných fázach prípravy. V súčasnosti prebieha štúdia uskutočniteľnosti, ktorá má posúdiť opodstatnenosť projektu. Projekt vstupuje do tretej fázy štúdie, ktorou je posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

V prípade, že projekt postúpi do fázy výstavby, investor bude musieť zabezpečiť 6 až 8 miliárd eur. Aktuálne platí, že v projektovej spoločnosti má Slovensko rovnaký, teda štvrtinový podiel ako ostatné krajiny. "Projekt by mal vygenerovať daňový príjem približne 9,6 miliardy eur. Výstavba novej železnice by priniesla 642-tisíc človekorokov práce. Pre lepšiu predstavu, toto číslo sa rovná celému produktívnemu veku pre vyše 13-tisíc ľudí. Ešte lepšou správou je, že viac ako polovica dopytu po pracovnej sile by pripadla na Slovensko,“ informuje o výsledkoch štúdie Anton Dulak, projektový manažér Breitspur Planungsgesellschaf­t.

Terminál pri Nových Zámkoch

Vytvorené pracovné miesta by mali priniesť celkovú pridanú hodnotu vo výške 28,6 miliardy eur v štyroch krajinách projektu. Prínosy pre Slovensko majú predstavovať 10,8 miliardy eur. Predbežne sa počíta s tým, že železnica bude odovzdaná do užívania v roku 2033. Dulak tvrdí, že svoje opodstatnenie nestratí ani prekladisko Dobrá neďaleko Čiernej nad Tisou.

V súčasnosti sa širokorozchodná železnica končí práve na východe Slovenska, kde sa prekladá tovar na podvozky s európskym užším rozchodom. Po vybudovaní širšieho rozchodu naprieč celým Slovenskom má v Čiernej nad Tisou aj naďalej prebiehať prekládka sypkých materiálov. Po širokorozchodnej železnici by boli prepravované tovary v kontajneroch. Súčasná kapacita prekladiska sa pohybuje na úrovni 200-tisíc kontajnerov ročne.

Zatiaľ nie je známa presná trasa železnice. Trať by mala viesť južnou časťou Slovenska. Pri Nových Zámkoch sa počíta s vybudovaním nového terminálu. Druhý terminál má vzniknúť v Rakúsku. Slovensko by potenciálne mohlo mať majetkový podiel na rakúskom a Rakúsko na slovenskom termináli. Problémy môže spôsobiť výkup pozemkov. "Uvedená otázka je v tejto chvíli bezpredmetná a predčasná. Aktuálna bude najskôr o 5 až 8 rokov, keďže nová železnica je projektovým zámerom,“ informuje Dulak.

Celá štúdia bude mať podľa jeho slov štyri až päť fáz. O ďalších rokoch a výstavbe projektu bude možné rozhodnúť až po ich ukončení. "Zámer vybudovania novej železnice predstavuje víziu nového železničného koridoru spájajúceho Európu a Áziu. Rast globálneho obchodu vytvára silný dopyt po takomto druhu infraštruktúrnych projektov. Príkladom sú napríklad ohlásené plány na výstavbu jedného z najväčších európskych letísk v Poľsku, ktoré má posilniť obchodnú výmenu s Čínou. Byť súčasťou takzvanej novej Hodvábnej cesty vnímame ako veľkú medzinárodnú výzvu pre Slovensko. Kľúčovú úlohu by totiž zohrával región Twin City, zahŕňajúci mestá Bratislava a Viedeň,“ dodáva Dulak.

Obnova Hodvábnej cesty

V prípade realizácie projektu pôjde o jednu z najväčších stavieb na Slovensku. Podobne ako diaľnice aj železnica bude pri výstavbe rozdelená na niekoľko úsekov. "Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) dlhodobo vníma tento medzinárodný železničný projekt a pozitívne hodnotí jeho potenciál pre podporu zamestnanosti v stavebníctve. Pri jeho ďalšej príprave sme v prípade potreby pripravení poskytnúť odbornú súčinnosť a naše know-how,“ uvádza prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Kováčik zároveň poukazuje na to, že pracovné miesta v stavebníctve dokážu na seba viazať ďalšie pracovné miesta v doprave alebo strojárstve. "V prípade novej železnice hovoríme o zámere, ktorý, samozrejme, presahuje jedno vládne obdobie. ZSPS dlhodobo apeluje na potrebu hľadania širšej zhody pri veľkých infraštruktúrnych projektoch v politickej i expertnej rovine,“ dodáva prezident ZSPS Kováčik.

Po vyše ročnej prestávke dorazil v rámci pilotnej spolupráce na Slovensko prvý vlak z Číny v polovici novembra minulého roka. Cesta vlaku so štyridsiatimi kontajnermi z čínskeho prístavu Dalian do prekladiskového terminálu spoločnosti Slovenská plavba a prístavy trvala 17 dní. Vlak smeroval cez Rusko a Ukrajinu do prekladiska Dobrá na východe Slovenska, kde boli kontajnery preložené na podvozky s európskym rozchodom. Bratislava sa tak stala sedemnástym európskym mestom s priamym železničným spojením s Čínou.

Počet vlakov z Číny má narastať. V roku 2020 chce ázijská krajina do Európy vypraviť päťtisíc vlakov, pričom až dvetisíc z nich by malo prechádzať cez Slovensko. Slovenská vláda podpísala s vládou Čínskej ľudovej republiky Memorandum o porozumení. Zároveň vymenovala splnomocnenca pre podporu Hodvábnej cesty.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#širokorozchodná železnica #širokorozchodná #doprava
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
71,99
Flower box vintage kocka "L" červené ruže

Flower box vintage kocka "L" červené ruže

48,99
Flower box vintage kocka "M"  červené ruže

Flower box vintage kocka "M" červené ruže

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk