Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla schodok 385 miliónov eur

01.08.2018 12:43
ministerstvo financií, MF SR
Ilustračné foto. Autor: ,

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla schodok vo výške 385 miliónov eur. Medziročne klesol o 380,7 milióna eur. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR.

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 667 miliónov eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 9,2 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 286,3 milióna eur, čo predstavuje nárast o 3,6 %.

Ako ďalej vyplýva z údajov zverejnených MF SR, daňové príjmy medziročne vzrástli o 7,8 % a predstavovali 488,2 milióna eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 302,2 milióna eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 140,1 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 30,3 milióna eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 21 miliónov eur. Daň z príjmov fyzických osôb zaznamenala medziročný pokles o 9,1 milióna eur.

Pozitívny vývoj bol tiež zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 162,9 milióna eur. Príjmy štátneho rozpočtu z dividend boli medziročne vyššie o 42,7 milióna eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 26,8 milióna eur. Medziročný nárast bol zaznamenaný pri iných nedaňových príjmoch vo výške 23,9 milióna eur a pri kapitálových príjmoch vo výške 5 miliónov eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 82,6 milióna eur. „V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 151 miliónov eur, s čím súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 32,4 milióna eur,“ vyčíslilo MF SR.

#štátny rozpočet
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku