Investície v II. štvrťroku výrazne vzrástli

07.09.2018 16:02

Investície v slovenskom hospodárstve v druhom štvrťroku tohto roka výrazne rástli. Podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ) totiž tvorba hrubého kapitálu od apríla do júna dosiahla 5,484 mld. eur, z čoho tvorba hrubého fixného kapitálu, teda investície, predstavovala až 5,204 mld. eur.

Zmena stavu zásob bola na úrovni 279,9 mil. eur. V medziročnom porovnaní tak tvorba hrubého kapitálu stúpla o 10,8 % a tvorba hrubého fixného kapitálu až o 20,4 %.

Tvorbu hrubého fixného kapitálu pritom podľa štatistikov ovplyvnil najmä vyšší objem nakúpených nových fixných aktív o 18,5 % v hodnote 5,362 mld. eur. Objem úbytku použitého dlhodobého majetku klesol o 8,9 % na 448,1 mil. eur.

Z hľadiska jednotlivých sektorov najväčší podiel investícií smeroval do nefinančných korporácií 67,1 %. Rast investičnej aktivity vykázala verejná správa o 36,1 %, sektor nefinančných korporácií o 24,9 % a domácností o 2,2 %. Pokles vykázali neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam o 0,3 %, ako aj sektor finančných korporácií o 11,5 %.

Medziročný rast investičného dopytu podporili najmä vyššie investície do stavieb o 39,7 %, v tom do ostatných stavieb o 51,5 % a do budov na bývanie o 9,2 %. Rástli aj kapitálové výdavky do strojov a zariadení, zbraňových systémov o 5,5 %, v tom výdavky do ostatných strojov a zariadení sa zvýšili o 1,3 % a výdavky do dopravných prostriedkov vzrástli o 18 %. Hodnota investícií za produkty duševného vlastníctva sa zvýšila o 26,2 %. Viac finančných prostriedkov sa vynaložilo aj na obstaranie kultivovaných biologických zdrojov o 6,2 %.

Stav zásob v ekonomike sa k 30. júnu tohto roka oproti stavu na začiatku roka 2018 zvýšil o 387,5 mil. eur. Zvýšenie zásob ovplyvnil najmä nárast zásob nedokončenej výroby o 405,3 mil. eur a materiálu o 91,5 mil. eur. Klesli zásoby tovaru o 85,4 mil. eur a výrobkov a zvierat o 23,9 mil. eur.

Za celý prvý polrok 2018 tak dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu 9,637 mld. eur, z čoho tvorba hrubého fixného kapitálu predstavovala 9,25 mld. eur a zmena stavu zásob 387,5 mil. eur. Oproti prvému polroku 2017 sa tak zvýšila tvorba hrubého kapitálu o 9,9 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu sa zvýšila až o 16,8 %.

#Slovensko #investície
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
42,99
Elite červené ruže dve srdiečka

Elite červené ruže dve srdiečka

29,99
Sweet červené kvety srdiečka

Sweet červené kvety srdiečka

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk