Na mýte štát vybral v auguste 17,85 milóna eur

17.09.2018 14:09

Elektronický výber mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. (NDS) dosiahol v auguste tohto roka 17,85 mil. eur, čo je medziročne viac o 5,1 %, alebo o 870 tis. eur.

Výnosy z mýta za osem mesiacov predstavovali 141,94 mil. eur, v porovnaní s rovnakým obdobím vlani boli vyššie o 6,8 %, teda o 9,08 mil. eur. Ako v pondelok informovala mýtna spoločnosť SkyToll, a. s., nárok na zľavu z ceny mýta od začiatku roka získalo 26 649 vozidiel, z nich je 20 321 zo Slovenska. Oba tieto údaje sú medziročne vyššie o 980, resp. o 305 vozidiel.

Na vymedzených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest sa v auguste na mýte vybralo 11,93 mil. eur a za osem mesiacov 96,32 mil. eur. Výber mýta na diaľniciach a rýchlostných cestách v predošlom mesiaci bol medziročne vyšší o 6,1 % (o 690 tis. eur) a od začiatku roka do augusta v porovnaní s tým istým obdobím vlaňajška vzrástol o 8,6 % (o 7,59 mil. eur). Uhradené mýto na cestách prvej triedy v auguste dosiahlo 5,92 mil. eur a od januára do augusta 45,57 mil. eur. V tomto prípade príjmy z mýta v ôsmom mesiaci medziročne vzrástli o 3,9 % (o 220 tis. eur) a za celé osemmesačné obdobie boli vyššie o 3,4 % (o 1,5 mil. eur).

"Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia zaplatili 44,2 % z celkovej sumy vybraného mýta (v auguste). Dňom s najvyšším výberom za celý mesiac bol 30. august, kedy sa vybralo 898 139 eur,“ uviedol manažér pre komunikačnú stratégiu a PR v SkyToll-e Anton Bódis. "Vymedzené úseky ciest v auguste využívalo v priemere za deň 38 452 vozidiel s mýtnou povinnosťou. Oproti júlu ich počet vzrástol o 1,3 %,“ priblížil Bódis.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. augustu zaregistrovaných 264 593 palubných jednotiek. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa ich počet zvýšil o 1 372 kusov. Na celkovom počte palubných jednotiek mali vozidlá zo zahraničia podiel 72,3 %. „Na vymedzených úsekoch ciest riešili mobilné jednotky vynucovania v auguste 545 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto vo výške 6 188 eur,“ uviedol Bódis. Za osem mesiacov bolo zistených 4 449 porušení zákona o mýte, čo je medziročne viac o 8,1 % (o 332 prípadov), a dodatočne zaplatené mýto v objeme 50 296 eur oproti vlaňajšku vzrástlo o 35,8 % (o 13 268 eur).

Výber mýta v roku 2017 predstavoval 201,14 mil. eur a oproti roku 2016 bol vyšší o 7,8 mil. eur, resp. o 4 %. Na vymedzených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest sa na mýte vybralo 134,85 mil. eur pri medziročnom zvýšení o 6,74 mil. eur, alebo o 5,3 %. Zaplatené mýto na cestách prvej triedy predstavovalo 66,23 mil. eur a oproti roku predtým to bolo viac o 1,07 mil. eur, teda o 1,6 %. Od sprevádzkovania služby v roku 2010 celkové príjmy ku koncu vlaňajška dosiahli 1,376 mld. eur. Zľava z ceny mýta za celý minulý rok bola priznaná pre 63 201 vozidiel, z toho 48 352 zo Slovenska.

#Mýto #Skytol
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku