DSS-ku v II.pilieri menilo 23-tisíc sporiteľov

05.10.2018 11:25

Ak sa sporiteľ v druhom pilieri rozhodne zmeniť dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS), musí v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste svojho trvalého alebo prechodného bydliska osobne požiadať o vydanie tzv. akceptačného listu.

Podľa hovorcu poisťovne Petra Višvádera pracovník poisťovne overí, ako dlho je sporiteľ v DSS. Ak o akceptačný list sporiteľ požiada viac ako dva roky odo dňa vzniku jeho prvého dôchodkového poistenia a zároveň ak odo dňa jeho posledného prestupu medzi DSS neuplynul najmenej jeden rok, tak je za vydanie akceptačného listu povinný zaplatiť Sociálnej poisťovni poplatok vo výške 16 eur. Inak je vydanie akceptačného listu bezplatné.

Akceptačný list vybavuje pobočka na počkanie a sporiteľ ho následne odovzdá tej DSS, do ktorej sa rozhodol prestúpiť.

Sociálna poisťovňa do konca septembra 2018 vydala 23 351 akceptačných listov. V roku 2017 ich bolo 29.261.

#dôchodok #II. pilier #DSS
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku