Akčný plán pre inteligentný priemysel má 35 opatrení

10.10.2018 12:08

Akčný plán inteligentného priemyslu SR poskytuje súbor 35 opatrení, ktoré by sa mali zrealizovať do konca roku 2020. Návrh plánu z dielne ministerstva hospodárstva v stredu prerokoval a schválil vládny kabinet.

„Cieľom akčného plánu je podpora pre priemyselné podniky, podniky služieb a obchodu bez ohľadu na ich veľkosť, zameraná na vytvorenie lepších podmienok na implementáciu digitalizácie, inovatívnych riešení a zvýšenie konkurencieschop­nosti znížením byrokratickej záťaže, úpravou legislatívy, definovaním štandardov, zmenou vzdelávacích programov a trhu práce, spolufinancovaním výskumu a podobne,“ priblížil v dôvodovej správe rezort hospodárstva. Akčný plán bol pripravovaný v spolupráci so zástupcami rezortov, priemyslu, združení a akademickej sféry.

Naplnením Akčného plánu inteligentného priemyslu do roku 2020 sa podľa MH SR vytvorí základný predpoklad úspešnej transformácie slovenskej ekonomiky reagujúcej na digitalizáciu priemyslu s predpokladom naštartovania digitalizačného procesu vo väčšine podnikov.

„Pre naplnenie týchto strategických cieľov boli stanovené tieto prioritné oblasti, výskum, vývoj a inovácie, základné princípy IT bezpečnosti implementácie inteligentného priemyslu, trh práce a vzdelávanie, referenčná architektúra, štandardizácia a tvorba technických noriem, rámcové európske a národné právne podmienky, ako aj informovanie a propagácia,“ dodal rezort hospodárstva.

#firmy #priemysel
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku