Viac informácií o ťažbe dreva by mohlo upokojiť situáciu

11.10.2018 10:52

Transparentné informácie o hospodárení v lesoch by pomohli túto tému odpolarizovať. Myslia si to analytici z Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) pri Ministerstve životného prostredia (MŽP) SR.

V Envirostratégii 2030 preto navrhujú opatrenia, ktoré by pomohli transparentnosť pri obhospodarovaní lesov zvýšiť. Narásť by podľa nich mali aj pokuty za nelegálnu ťažbu.

Jedným z návrhov je, aby boli povolenia na ťažbu verejne dostupné na internete. Autá, ktoré prevážajú legálne vyťaženú guľatinu, by zasa mohli byť vybavené GPS. Vzniknúť by mohla tiež mobilná aplikácia, vďaka ktorej by každý vedel v reálnom čase preveriť, či ide o legálnu alebo nelegálnu ťažbu.

„Samozrejme je potrebné verejnú kontrolu podoprieť aj adekvátnymi sankciami. Preto navrhujeme aj zvýšiť spoluprácu Stráže ochrany prírody a orgánov činných v trestnom konaní a navýšiť aj samotné sankcie pri porušení zákona,“ dodáva riaditeľ IEP Martin Haluš. Údaje tiež podľa neho pomôžu pri tvorbe analýz, aplikácií či iných riešení, ktoré „sprehľadnia hospodárenie v lesoch, upokoja verejnosť a v konečnom dôsledku pomôžu samotným obhospodarova­teľom“.

#drevo #les
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku