Priemerná penzia z dvoch pilierov je o 26 eur nižšia ako len od štátu

11.10.2018 12:08

V roku 2017 Sociálna poisťovňa priznala 35 310 starobných dôchodkov. Z toho bolo 840 starobných dôchodkov priznaných poistencom, ktorí boli súčasne aj sporiteľmi v 2. pilieri.

Dôchodok sporiteľov v 2. pilieri, teda tí, ktorí dostávali časť dôchodku zo Sociálnej poisťovne a časť z 2. piliera, bol v minulom roku v porovnaní s dôchodkom vyplácaným iba poisťovňou nižší.

Priemerný starobný dôchodok neznížený o 2. pilier v roku 2017 poisťovňa vyplácala vo výške 471,70 eura. Podľa hovorcu poisťovne Petra Višvádera priemerný starobný dôchodok sporiteľov znížený z dôvodu účasti na starobnom dôchodkovom sporení bol 421,55 eura, k čomu sa im v priemere pripočítalo z 2. piliera 23,92 eura, ako doživotný starobný dôchodok. Ich celkový dôchodok teda bol 445,47 eura.

#Sociálna poisťovňa #dôchodok #II. pilier
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku