Schodok štátneho rozpočtu je o 45 % nižší ako vlani

02.11.2018 12:14

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu októbra schodok vo výške 413,7 mil. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo podľa rezortu financií medziročné zníženie schodku o 338 mil. eur, resp. o 45 %.

Príjmy štátneho rozpočtu boli v októbri na úrovni 11,77 mld. eur pri medziročnom náraste o 1,015 mld. eur, resp. o 9,4 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli v októbri na úrovni 12,184 mld. eur a medziročne boli vyššie o 677,5 mil. eur, resp. o 5,9 %.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 654,3 mil. eur, resp. 7,2 %. Daňové príjmy tak predstavovali sumu 9,692 mld. eur. Pozitívny vývoj bol pri dani z pridanej hodnoty vo výške 402,1 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 182,2 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 55,8 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 27,8 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 10,7 mil. eur.

Pozitívne sa vyvíjali podľa ministerstva príjmy z rozpočtu EÚ, kde bol medziročný nárast o 372,6 mil. eur na 1,037 mld. eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu to bol medziročný nárast o 2,9 mil. eur na 662,4 mil. eur. Medziročný nárast bol pri iných nedaňových príjmoch vo výške 14,1 mil. eur a pri kapitálových príjmoch vo výške 4,9 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 28,5 mil. eur, resp. 3 % na sumu 915 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ to bol medziročný nárast o 268,2 mil. eur, s čím súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 55,2 mil. eur.

#rozpočet
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
71,99
Flower box vintage kocka "L" červené ruže

Flower box vintage kocka "L" červené ruže

48,99
Flower box vintage kocka "M"  červené ruže

Flower box vintage kocka "M" červené ruže

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk