V II. pilieri je takmer 1,5 milióna ľudí, v roku 2018 väčšina fondov strácala

, 03.01.2019 18:58

Dôchodkové správcovské spoločnosti spravovali ku koncu uplynulého roka majetok v objeme viac ako 8,059 miliardy eur. Počet sporiteľov v druhom pilieri dosiahol 1 497 904.

„Rok 2017 zakončil päť rekordne úspešných rokov pre sporiteľov v druhom pilieri. Rok 2018 bol, naopak, na výnosy striedmy. Dôvodom sú poklesy na akciových a dlhopisových trhoch a nízke úrokové sadzby. Jednou z hlavných príčin akciových poklesov je očakávané spomalenie ekonomického rastu do budúcnosti,“ uviedol podpredseda predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Vladimír Mlynek.

Podľa údajov o výkonnosti dôchodkových fondov, ktoré publikuje Asociácia DSS, k 21. 12. 2018 boli za rok 2018 v pluse len dva garantované fondy, ostatné zaznamenali straty. Od vzniku fondov sú v pluse všetky, ich zhodnotenie sa pohybuje od 1,273 % až po 8,315 % ročne.

Priemerný vek sporiteľa v druhom pilieri v súčasnosti je 40 rokov. V minulom roku vstúpilo do druhého piliera 65 597 ľudí, čo je o 13 336 klientov vyšší prírastok v porovnaní s rokom predchádzajúcim a predstavuje to takmer dvojnásobok novovstúpených sporiteľov v roku 2016. Vstup do druhého piliera je dobrovoľný, môžu doň vstúpiť osoby mladšie ako 35 rokov, následne však sporiteľ už svoje rozhodnutie nemôže zmeniť a účasť je povinná.

V dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch je alokovaných 6,266 mld. eur úspor a v negarantovaných dôchodkových fondoch 1,793 mld. eur. Priemer ročného zhodnotenia dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov, ktorých je na trhu šesť, dosiahol – 0,9 %. Trinásť negarantovaných dôchodkových fondov hospodárilo v roku 2018 s priemerným výnosom na úrovni – 5,9 %.

Začiatkom nového roka sa zlúči dôchodková správcovská spoločnosť Aegon do spoločnosti NN, čím sa počet DSS zníži na päť. „Situáciu na trhu dôchodkových spoločností na Slovensku to však takmer nezmení, keďže noví sporitelia vyhľadávali Aegon v ostatných rokoch iba v najnižšom trhovom podieli,“ dodal Mlynek.

V roku 2019 sa 18-percentné povinné odvody pre sporiteľov v druhom pilieri rozdeľujú tak, že 13,25 percenta ostáva v Sociálnej poisťovni a 4,75 percenta putuje na súkromný účet sporiteľa v DSS. Do roku 2024 sa budú odvody do druhého piliera každý rok zvyšovať o 0,25 percen­tuálneho bodu až po hranicu 6 percent. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý predstavuje začiatok reformy slovenského dôchodkového systému, platí už 15 rokov.

#dôchodok #II. pilier #DSS
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku