Priemysel rástol o tri percentá, analytikov to sklamalo

10.01.2019 12:55

Priemyselná produkcia v novembri 2018 medziročne vzrástla o 3,3 %. Vývoj ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 5,5 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,8 % a v ťažbe a dobývaní o 15,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s novembrom 2017 zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 17 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 2,6 %. Nižšia bola produkcia súvisiaca s energetikou o 9,9 %, výroba predmetov dlhodobej spotreby o 7,1 % a výroba pre medzispotrebu o 2,9 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v novembri 2018 oproti októbru 2018 znížila o 0,9 %.

Od začiatku roka 2018 vzrástla priemyselná produkcia medziročne o 4,7 %, v tom v priemyselnej výrobe o 6,7 %. Produkcia klesla v ťažbe a dobývaní o 10,2 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7 %.

Analytici: Priemysel v novembri sklamal

Priemysel v novembri 2018 sklamal, bez áut a strojárov by výrazne klesal. Uviedol to v komentári k novembrovej produkcii priemyslu Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

„Čísla priemyslu v novembri sklamali. Napriek štartu produkcie v novej automobilke sa produkcia priemyslu ako celku podľa údajov Štatistického úradu SR v porovnaní s októbrom (po zohľadnení sezóny) znížila o 0,9 %. Dynamika medziročného rastu slovenského priemyslu sa tak spomalila z revidovaných októbrových 6,2 % na novembrových 3,3 %,“ priblížil.

Upozornil, že spolu so zverejnením novembrových čísel pristúpil ŠÚ SR aj k zmene metodiky merania produkcie v automobilovom priemysle, ktorý by mal lepšie odzrkadľovať hodnotu produkcie, teda od merania cez naturálne jednotky (počet vyrobených áut) prešiel k nominálnym jednotkám, teda k eurovej hodnote produkcie. Zmena metodiky tak prispela aj k masívnej revízii historických dát. Poznamenal, že priemerný medziročný rast produkcie v automobilovom priemysle v prvých 10 mesiacoch roka zrevidoval ŠÚ SR nahor z pôvodných 7,3 % až na 21,1 % (pribúdala najmä produkcia áut vo vyššom segmente SÚV s vyššou cenou a pridanou hodnotou), podobne priemerný medziročný rast celého priemyslu z 1,6 % na 4,8 %. „Novembrový medziročný rast priemyslu (3,3 %) bol tak vzhľadom na ostatné mesiace minulého roka (v priemere o 4,8 %) výrazne podpriemerný a bol dokonca najnižší od marca 2018,“ podčiarkol Koršňák.

Priemysel aj v novembri podľa neho „ťahali smerom nahor“ kľúčové exportné odvetvia slovenskej ekonomiky. Naopak, viacero ostatných odvetví svoju produkciu ďalej znižovalo a nadviazalo tak na slabšie predchádzajúce mesiace. Dichotómia (dvojrýchlostnosť) slovenského priemyslu sa tak v novembri ďalej prehlbovala. „Napriek silnému medziročnému rastu, ktorý v novembri tesne presiahol 20 %, čísla automobilového priemyslu predsa len sklamali. Jeho produkcia ostala po zohľadnení tradičnej sezóny približne na októbrovej úrovni, a to aj napriek začatiu produkcie v poradí v štvrtej automobilke v krajine, v nitrianskom Jaguári Land Rover,“ doplnil.

Upozornil zároveň, že európske indikátory sentimentu aj v posledných mesiacoch pokračovali v pozvoľnom zhoršovaní, naďalej však indikujú rast externého dopytu, hoci už výrazne pomalší ako v minulých rokoch. „To by sa mohlo v nasledujúcich mesiacoch prejaviť aj na výkone slovenského priemyslu,“ dodal Koršňák. Navyše sa podľa neho zdá, že napätá situácia na trhu práce (nedostatok pracovnej sily), ktorá sa pretavuje do dynamického rastu miezd, už môže nahlodávať konkurencieschop­nosť niektorých odvetví s nižšou pridanou hodnotou citlivejších na výšku ceny práce.

Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej priemyselná produkcia v novembri dosiahla medziročný rast 3,3 % a po sezónnom očistení sa oproti predchádzajúcemu mesiacu znížila o 0,9 %. „V novembri bola najvýraznejším ťahúňom produkcia áut, ktorá medziročne vzrástla o 20,5 %, a výroba ostatných strojov a zariadení o 19,6 % . Naopak, najvýraznejšími brzdiacimi faktormi boli dodávka elektriny, plynu, a pary (medziročný pokles 7,8 %) a spracovanie kovov (pokles o 5,1 % r/r). Fundamenty priemyslu sú priaznivé a tento rok by tiež malo byť cítiť pozitívny vplyv novej automobilky na Slovensku Jaguar Land Rover,“ doplnila Muchová.

#priemysel
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku