Sociálnej poisťovni sa SMS a maily vyplatili. Po upozornení získala 62 miliónov eur

25.01.2019 11:25

Sociálna poisťovňa aj v minulom roku upozorňovala na aktuálne nedoplatky na poistnom živnostníkov (SZČO) aj zamestnávateľov. Ako informovala v tlačovej správe, dodatočné úhrady po upozorneniach Sociálnej poisťovne v roku 2018 dosiahli 62 miliónov eur.

Sociálna poisťovňa už niekoľko rokov pravidelne informuje živnostníkov o aktuálnom nedoplatku poistného. V roku 2018 rozoslala živnostníkom a ostatným SZČO spolu takmer 220 tisíc správ (SMS a e-mailov). Na základe týchto upozornení SZČO dodatočne uhradili meškajúce poistné na sociálne poistenie v celkovej výške 4,68 mil. eur.

Poisťovňa zamestnávateľom rozoslala takmer 445 tisíc upozornení formou sms a e-mailov. Na základe nich zamestnávatelia dodatočne uhradili meškajúce poistné v celkovej výške 57,53 mil. eur.

Okrem toho Sociálna poisťovňa upozorňovala zamestnávateľov aj na neodovzdané mesačné výkazy poistného a príspevkov za ich zamestnancov. Odoslala 136 tisíc správ, na základe ktorých jej zamestnávatelia dodatočne zaslali takmer 20 tisíc mesačných výkazov.

Projekt pripomínania nedoplatkov, resp. neodovzdaných mesačných výkazov verejnosť podľa Sociálnej poisťovne od začiatku vnímala pozitívne, ako ústretový krok Sociálnej poisťovne. Upozornenia pomáhajú poistencom a odvádzateľom poistného vyhnúť sa nedoplatkom a problémom v budúcnosti. Pre využívanie tejto bezplatnej služby stačí, aby SZČO alebo zamestnávateľ mali v Sociálnej poisťovni nahlásené aktuálne kontakty (číslo mobilného telefónu alebo e-mail).

#firmy #Sociálna poisťovňa #SZČO #zamestnávatelia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku